HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 19

JPEG (Deze pagina), 747.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

15
l
` onweerstaanbaren nadruk het woord des apostels
S tot uwe harten brengt:
V Laat ons gooclcloendc niet vertragen, want lc ztïnor
tyd zullen «unj' maaien, zoo wg niet vorslappen?
l Goodlloon! Wie heeft het meer gedaan dan Otto V
Gerhard Heldring?
E Vorlragen, vorslappon l Geen grievende teleurstelling
; geen medelüdende glimlach, geen berg van be-
denkelükheden, geen kli1nme11de leeftijdheeft er hom
toe kunnen verleiden.
;__ Zaaien als hy`, om met hom te maaien! Heerlijk uit-
G zicht, schoone taak; waarin God u sterke.
En gij züne Zonen, die den naam des besten
Vaders in eere hebt te houden! woekert met de
e kostbare nalatenschap van zijn woorden en werken,
' met de heilzame indrukken van zijn voorbeeld en
omgang, die gij omdraagt in uwen geest! Dionl
den raad Gods in awcn tgcl, elk in zijnen Weg, elk
· niet zijne gave; dient hem 1net bewustheid, met
_ gehoorzaamheid, uw hart er mede vereenigende. ·
, Dient hem met zegen voor n zelf, dient hem lang!
, Wie uwer van zijn vaders geest het meest heeft
opgenomen en dat meeste het best te werk stelt,
zal de gelukkigste onder u zijn.
, Voorts mijne Geliefden! laat ons allen bedenken,
dat wat wy in den on vergetelüken gezien, wat wij
‘ van hem geleerd hebben, dat ook de heilzame indruk,
dien zijne wegneming op ons hart en geweten kan
jl hebben gemaakt, en de goede en ernstige gedachten,
Y die zgn verlies en gemis in onze gemoederen doet
oprijzen, gaven Gods zijn, die wij ook Gode hebben
j te verantwoorden; Laat er ons winst mede doen

·;
lt