HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 5

JPEG (Deze pagina), 625.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

1i·,)‘·-~ +
. ,x_‘,x J-- iiëli/{ j
«/X " ,
a er 2
P E ~'_ï_(` `_`.~’­, _,,»; uçgp I 4
E ’>.`~`· UE ïhläg/’j
The subjects of watersupply and drainage are inseparably /
connected (Gotto , in Report hy the general heard zy' heatth mz
the supply 0f water to the metrapetix, London, 1850.)
_ Wie die Sachen jetzt stehen, wird . . . die Wohlthat in
Schaden umgewandelt: die Wohlthat guten Trinkwassers. . .
(Göttisheim, Urzterirdische Ueherschzeemmuny tief geleyerzer
Stadttheile durch höher geleyeue, in Deutsche Vierteyahre
schrt/`t f. Qferttliche Gesurzdheitsp/tege, Bd. IV, Hft. l.)
. . . ist meine Aulfassung die, dass . . . eine jede Stadt, welche
mit Wasserlcitung versehen ist, canalisirt werden muss. (Bericht
des Baurath Hobrecht, zur Carzalisatiort Bremerzs, in Deutsche
Vie·rteäah»·sschrz;/t f. Qfentliche Gesundheitspjleye, Bd. V.
‘ Hft. 1.)
~`^^^^^^^ ~·**^'°"‘~ `^^^^^^/v~`^^^ |
De in ezetenen der emeente die zich evormd heeft 0 en
S g E
l om de plek, vóór vele eeuwen gekozen door graaf Willem II
{ tot het stichten van eenen burg, waar Nederlands vorstenhuis ·
_ verblijf houdt en Nederlands regering haren zetel heeft, zijn t
f thans in het bezit van eene duinwaterleiding. Reeds in 1852
had SCHICK gewezen op de wenschelijkheid van wateraanvoer,
4 en opgemerkt dat het wel der moeite waardig zoude zijn te
beproeven of eene of meerdere putten, in de duinen te graven ,
niet eene voldoende hoeveelheid water voor ’s Gravenhage zouden
opleveren 1). Dat niet eerder dan in September 1863 aanvrage
l gedaan werd om concessie voor aanleg van eene waterleiding,
al waseook inmiddels het gebrek aan goed water toegenomen,
9 .ï_
i 1) J. W. ScH1c1·;, Over den gezorzdheidstoestarzct van ’s Gravenhage, 1852, blz. 80.