HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 12

JPEG (Deze pagina), 860.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

l
gl
hl
10 i
lil
jip waarvoor dusverre dan water werd aangedragen; bij doelmatige -
yl . ..
jg constructie van trechter en koker, waarbij het vooral op den vorm
irc van den trechter aankomt, kan men daardoor eene voldoende A
zindelijkheid verkrijgen. De zindelijkheid zal nu wel bevorderd
iii worden door meer te s oelen maar de rivaten storten hunnen •'
i P ’ ·
jïïj inhoud uit in eenen put, -ik spreek hier niet van privaten met uit-
ii lozin o riolen waarvan evenwel de meeste niet veel beter zin
M g P » .l
,­ dan groote secreetputten, ­­-in eenen put, die natuurlijk eene onver-
l j‘ anderlijke capaciteit heeft, even als het toevoerkanaal. In zoodanige
putten ontwikkelen zich uit de ingestorte stoiïen de bekende,
MY ongezonde gassen, en om het binnendringen van die gassen in ,
de woningen te voorkomen , zijn de privaten van stankafsluitingen j
voorzien, inrigtingen wier doelmatigheid wel is waar steeds
twijfelachtig is, maar waardoor toch het luchtbederf wordt ver- ,
i' . . . •.
irl m1nde1·d. De gassen nemen eene ruimte in, en hoe meer de
i » secreet ut nu evuld wordt te kleiner ruimte blift er over voor
P g » J
V de gassen, waardoor deze eene grootere spanning verkrijgen en
te eerder of de stankafsluiting zullen doorbreken of zich eenen
j anderen uitweg banen, want dat die gassen steeds ontsnappen ‘
zoodra de weerstand wordt weggenomen of verminderd, blijkt
P te dikwi`ls dan dat het no twi`felachti<r zoude mogen heeten.
, .l g ¤ ¤
jg Wil men de gevaren van luchtverontreiniging door privaat-
i _ gassen voorkomen , dan moet het privaat niet gespoeld en nogmaals
en nogmaals gespoeld worden, maar aan de privaatgassen moet
ie' elevenheid e even worden naar buiten te ontwiken waar en 0
jj 2: g g : .l : P
jgl zoodanige hoogte boven den grond dat zij buiten bereik van onze _
li ademhalingorganen zich kunnen verspreiden in de luchtzee. Nog
lï beter is het, dit behoeft naauwelijks herinnerd te worden, voor
verwijdering der faecalia te zorgen, zoodat van spanning van de
êij privaatgassen nimmer sprake kan zijn, welke verwijdering
zelve dan ook niet eene oorzaak van luchtverontreiniging
ljli moet worden. Inrigtmg van prrvaten met geregelde spoeling is ­
derhalve onraadzaam waar secreetputten of slecht afvoerende
riolen worden aangetroffen, onraadzaam in het belang van de e
zuiverheid der lucht binnen de woningen voor zooverre die afhangt
i‘ van de reinheid van privaattrechters- en ­kokers.
al rl
L C
,g‘ '
ls

ill
ljia
i.il`
lr
~ Ta-rb gn (_--4).7 )_ 4-èA_;·_7fA- ­-. rn f 77 Y f_ , »-· -·