HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 643.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

, l
« Stomme; stoomen, stoomen ,
V b »HeeZ de wereld d001·.>> '
Onlangs een’ mijner oude vrienden, als geneesheer
· ten platten lande gevestigd, bezoekende vroeg ik hem:
hoe gaat het met de praktijk? «Sleoht!>> ¢- was het
i_ antwoord, ­- «beroerd! Dat komt van al die mooije j
L »gezondheids­maatregelen!>> Toevallig was ’t mij bekend, `
j dat hij één der ijverigste leden was van de bestaande
Gezondheids­commissie in het dorp zijner inwoning. l
" En_ zóó is het meerendeel, ja, zóó zijn alle medici
mij bekend. Het zelfzuchtig devies: << dat ieder voor zijne
{ >> eigene parochie preêkt » voeren zij, - waar het de alge- t
E meene belangen der menschheid geldt, - niet in hun
t wapenschild. Hun onvermoeide behoudszin voor het leven
r is wel de sterkstsprekende tegenhanger van den vernielings- i
geest, die sommige strandbewoners in alle oorden der
wereld pleeg aan te drijven tot het ontsteken van be-
i driegelijke vuren, opdat hunne gewinzucht gebaat werd
ii zelfs ten koste van mensehenlevens!
` j Immers, wanneer groote volks­ziekten heersehen, staat
hun koorn te velde, en uit mijne jeugd herinner ik mij
~ t