HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 58

JPEG (Deze pagina), 461.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

_.--...·­ .` 4 ­ w?
4..4-- - ·;..­;.=.­=¥= * -- 5 2=*ï4 :4.»1""·>°"· ·~ ` ‘- ·y'·‘&
_ ` . _ ,44., .4 ­ __ M . ._4 .‘4立44ä<4,;=§;« · x_ i_ï;‘§‘4L4.‘-_ ,‘»_;44 T ·
.. 4..4444-44444 ~«­· 4 ­·«-~~ 4-v~"*";ï":’·*x1ï"` · 4 #@-:4-4; wa = ,I4 ’ :4-4`;4·x~·4,4",» ’ ­<. ,~·· ~ < 4 4 wa
_,_,, -,4.*. -.--- .,.~ -~¤5=··Y"`~ï" ~41.‘.‘ ;= ï~‘Q_.‘ = ­ ­* ·' ‘ ‘· UL . wg, ‘;·_4·",~ päëyf`•,~"4.;,L.1£2*‘_¤4 · j·j`Q;¤;s*54Q.·l?4ï ï".~«'#­.l·v,‘ 4*4TQ bj ·ï " ­¥¤ ··’
mb ` -4-4-;-4 .4,. al 4_«~4__ 44 4 ­. ·. 4; LV?) QP _,4.4..l,I;f4 .Y_‘;“4 ­;._4ä?1§ _v;$.,.._>­4.; - -_4.4xA,.;çA 4_4(4__44«.,4..,v·4 4,. ,A ,_ 44
4; 4 . 4 4· 4_ ` ..;.~,~.« )‘·_. ‘n;;‘.»ïi.j;;T~4 ?s‘f·.2ïu`: ï24.*f:`i.ï=:1 ;§.··'4‘.~%;»‘«-"r·ï' ..ï`¥;*` ~~· , [Q ‘ *45 4 " 4 ·`‘· ­ è'
·‘;",‘ï€`:" ' ·-·; ‘­`‘ ïI+‘4ï>`-`·­’W4-`ï4-" -"*{ Y··Y‘ ''`· ` -4 S' 4 ’ ~`· . ‘ .·‘- '; ‘‘'. “ á 4- =Q*`”·
_.ï wi, `4 Q -­;>4·~.4·°; y ‘ _4>4-* 4·*,·".,‘;-‘_;‘~ 4_··` » .,=,·~i ‘·· `Q, . ·'·« _ , " -4*v: 4 · , ’.* J ·_ l ·4 `,4
g,[_ ««~‘ '<`_‘;" ._'. ,' `-_" `, `f­. gg ‘f.. '_,·.’ , ·,..4'4' V ‘ "'ï, V •_­ 4j ~.' ·. .·_ " - · ‘ ‘ I _ _· _« " ` C _·'4
·«; ’;‘«l .4"· ­, " Q', ··;?· of- 1 ;4 , _ ,­ ’ ·. · v,l· · , _·; - «~ 4 .4 ­-.:‘ ; _ _ V - , 4 ‘ r, * L ·. - _ AM v
:.;T’ _ `Z _ _,` »,,, zr ‘~ M fl 1. ) _i ` _e4 4 I 4 IA V4· i _ I; · ‘;,' , ug >)« 4· 4 V. ` /4 ` A K ` Y ­r,4 , _ JK lf).
va., », . 4 4 ·4 4 4 4 · 4 » ~ g. » 4 4 -­ 4 . ,4 ~ 4 =.-.· 4x4 4
1; __§4‘4 . ·. , 4 .4 » . · ’ 4 . · .« -, ‘ , .4. '- ’
4 *4 · ·-4. . ‘ 4 4m' r
4. ) 4_ ` 4 4 , ` - ­ ‘. 4 V (
*‘y=~4:‘£‘ **-4 " ‘ . · 4, " ‘
‘~4‘f~ï'ez r » i ~5 ‘ ` 4 -. T 44
2:44V; 4 .‘ . ‘ ‘ 4 ~ @4:+.
§44°;ï·1 vä-'·. . • ‘ · ‘ » 4 ‘ zegàëg
4, 4- - 4 _ , 4 » .. . 4 , 4.;;,s¤·4
"’4·»¤ +. 4 - ` 1 v `iäwïïï
4 4 3 4 » 4 4 4 tim
" v‘¥4!» ` · - · ’ J .4
4` ,1.ïï C ­ 4 ."· 4- ‘;‘·' *4.‘i4.ïë;4i
¤ M1: E · ‘ ­ ~ · ` · 4 4 .4:-:‘«·4;4
Qäjg ’. . ' ­ · _ xxsäïzg
’­.;‘;;;' .«¥ ‘ _ . ‘ 4
w :4‘­‘F ‘4 . ‘ " ‘ ‘;ïIè<£¤¥
Kirk `· i' '4 l = 4 ' . l 4 4` ïáïäxg,
E2`: z ï 4 ‘ ‘ 4:%%*-‘ïs@ï*
J. ‘·v 4 4~· 4 - =ï
*·Z.° ‘¤ ï·.` 4 4 · ` ‘ 4 ° ' ’ `Z
Ee;-4 4', _4.· 4 . 4 .;4¢;4
4 gg
r, ·« 4 ' . « . 4
4¤­ 4* ' ‘ - ` - ‘iE¤?;.w
‘·l.·,»^ ' . 4 · ._ 4 ;
..,. ­.~? 4 4 ·
r ”,,t­ rt W 4 4 F «‘_44x#ï,ia‘
ëïr 44.; 4 · ‘ 4 P ·*
,4; g, 4 · _4
‘¢ .7*4 ‘ ' ‘ 4 ‘a=lïèê~
44 4 · 4 ‘ 7 4.
;ï<·' A ,| 4 . _ · ­ ·
_ 4_4 i;. ·r 4 -_ ··.-
v­·e€«, ‘ « 4 44 `
F5; *1*, ? . g « p
J; 4 = " ’ 4
*:.<"r ‘ ‘ " · 4 y§~ï?ê1‘4
4,;.:: 4 . , 4 · 4 _ _ ,_ '4 .x;4=vï7`~4‘ ,
. ,4 4 · 4 · · 4 ï·!‘ï‘ =1‘· ^
' " ­ 4 . " 1 h¢*'*'·:_*'
‘=¥‘:.à: 4 ` , . ­ --4<€2?ï'=zë`
¥··‘ 4, [/4 " ‘- 4 u'
K T; ¥ w - ”;
v·.‘· ». ‘ ` ' ~ 4 . 4, i.4,&<E.44.. 44
`Xr­F~< · 4 · ‘ `’`4‘ «
’ nu 4 ` . _
-> 4; - · 4
"?=. 4 4, 4 · ' -4
I^4’xI 4. *,·" r f ` 4 ‘. ·Y·*'¢4:f.-i· 4.
V :4· 4f. 4 ,‘ 4 - . .. 4 4 - -44.;.,%..: _4
ix ‘ 4 ·. 4 4 , 4· ‘ 4 ·«x,‘ ,‘.»1ï‘24
4:ï ’ -«. · 4 .·4Zf§4‘ ,2
_ 5 4 *.1 __ « , Y - E nr a ]j;ï:;,ïKJ4 I
pk? 1 4 - # , ;jQ1;,·:4·_=;;4.
E4 4 ‘:` ‘ 4 .· - _ ’ ïr 4 >" I
§,‘?<4·4’ .4 4 4 ` . ·‘ ' ' * *á4䤧'"4`i’w
F :4:2 " . ‘= ' -¢*`£i’5;i'l‘
‘«`· :4 5 · 4 · 4:,.:r¤ï ·.~*¥­
«q• ', _ - j V1;‘_, Qi
‘·.;‘ ·` > · 4 gi.-
·~ r« =· ’ 4 4r;‘§*44:‘·
§­¥'&4·`7 ‘ ‘ _ 4 44 $;gï>'44;4‘ï. ‘4=‘
#·J‘ F: ` ` A ` I E `VUV ;w`?S
54 4 ‘ _ ‘ ~ 4 . ¤_¤ ..4;.44;;
4· ; . ­ · .4 4,4 4,4:4,::,4
><~ 4 V ‘ .·=:=·
,‘.4. _,4 4; _ 4 44,..4*%.4.. :_, 4.4.4%
’· ·' "‘ . ` .a4=··iï*4x;
fi ` { ;¤L•. g _ _ · _ · _ , C; *_L:l_ï:.’
?4.Z444Ag4; 4· _1 · ‘ . 4. 4
.‘ · · ` · ‘ , =»ï >ê$*‘J&‘3·T"
. ?·‘-:47° ' r" 4 · 4 ‘·ä~4·4陋¥·«‘*;‘
V 4;`á- __ ; · · . tl ‘§;y&_.·.“;?;A:,·f
1 4* 4·j‘ ¤,i.?è£=.Q_¤§
ïj. E, · . ` »T_4_ï crïïïv 4'yïr`;
K 4 -
[1 '· T · ' "‘.m§<ïkA"‘4·ü`·=(;
,· ·_, >; ` , ¤R!~{» 'ïl_;·2·.`-{
‘ _ ` _ ‘ V ·
A vl i 4 · _ F__;;$«;i44,44ï,èê;,gê»
;.` «"· "·*‘§§4¢¥:ê~§`­:.
4 4.g ­ F~¢‘·,x:x4;;<5·g neg
’ - ’ a*ï’4z·`.e~44«r’¤:‘4‘
r- ig 4"_
¤‘· T-. = · · , · E4==4‘ï'·‘ë‘sï3:­=*ï,,*üä’-
4: 4 ,' 4 L ..4. « ;wz‘«§·;ar;;=ï~"·»q
,., ' · ‘ _ » ;;·­·ç,•è;s._;;­`,5;
a ’ . »
, > » · _ ’ ;_;[;';·ï :_­Q:·v·Q2.,` *4
‘ ~ ks` ,` " 4
· A4? @.4 ·,.; ï`»f·;=5 E4.-;4•=
· ; - 4 4 ‘ï‘r ;;?;¤¥gx',ä3¤2gw 4
~ ‘ ~' 4 4 ‘ ­ " ~¢‘«u;g:~;· ·# ‘·#­.¥Z
V _. . §g¢;ag$,»,;§ï%»&'·ï«·-
L `+` ` 4 4 ?"`iï¢5ïi,`ïlï·.äï§;`I•’ï4;;%'ä’7·
4 .4 E ~ " 4
· · ‘ · · » vh
4 2 -4 · ; ­
. . 4
‘4.4 4-
4 4 r ;­ ` . &g‘~s4ä>,
44., - ­. . . 444-:44..-"=:44
ny, w · , 4*;·4ä#w§«_4_
4- / · 1 t··;=£"1;1v.ê·,é4~.··
r ‘ . ‘ ·4~;.;<;;-.‘=.4’:’ä·ï»
I :‘~ 4,·~ · J ‘
4; · ‘ *#%ï§:<SF‘¥‘·«4
. 4 . . ¤r_;‘ ,L, ~·x·
. 4 . 4 M 44»­444,~·; v.-
~ ¤ ~ 4 ‘ ‘~=#=aq:$‘»<4
· · · T ï‘m‘ëï:
J 1 · 4
lv ‘ C x
~ 4 g -·~ 4 4 »§`ïAï'j5§­V;`
zz 1 . 4 Q 43m;
3 g 4 4. 4 ‘ ‘ ä ëèláfèuä
-x 4 · 4 · 4 · i
M ‘ 4 ‘ . 4 ’ 4>‘ ‘·‘‘ ä e;
4_ 4 . 4 v N 4.4,,_
ï 4 4 Ik ~·
~ ‘ . ·; Ar Q7
. 44-;
2 ’ - ’ 4 4 www ëmäïäëäz
414 . 9 La’4·‘Q"­d
‘i4 » . _ E 4,,44 wg
. 4 ‘ ‘ , ' ‘ -· -~ 4 ·_ .4* J 4> ,.I·§"';1
,3 ¥_._ 1 I 4- . ` ‘ 4 ” ` 4 · ."' 4
L ' J 4- ‘ ` ' ' · ' H · · 4~ · '. « ;L·s­¤­«*"ïë'»"‘*"’“
;ï X ’ ^ `~ ­ vg ‘ · A _'· «· , iv `_ v_
·4:·v«44 ‘-ill . · M · 4-; 4 4. - ’4 < -;‘·.44L¤·>‘”"""
Q I `i¤­`-"i2- 4Y`··§.äaï44 4 ·mC4··«­· I4 :;g,_;;g_j,.,m.;:€*`§¥¤•h¤»·.4­4¤4«­·¤ *‘· ‘