HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 43

JPEG (Deze pagina), 778.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

_:__v‘_________,___¥ I ï`à?‘____.`_Yä_,_,_‘f,,_,__;,__a__*____?_____;__________,_;;____,;«_;QQ;`),w_l,;,_'__;,`?__,,`_____, ;,_,...·Y,,,, _.:,v,, ,.[. ,,4;. ,,,,_,QL;...,',,,..,-,, .,...,.­..;ï,IT.`;[»`TfQTï" TIYYYTTYTYYWWYY YZ" _ A .

M
aangevoerde redenen, ten slotte niet juist aan de wrttererz
van ’s Gravenhage meer speciaal den oorlog had ver-
klaard, zou hij meenen, den voorlang aangevangen strijd
der geneeskundigen alhier tegen het latrinen-, het riolen-
en vooral het moeras­vergilt, niet naar overtuiging en
hartelust te hebben medegestreden 39).
_ Staat het vast, dat water in onzen tijd bezwaarlijk
of niet kan verkeerd worden in wijn, - ofschoon
. sommige wijnkoopers het geheim van dien steen der
. wijzen vrij dicht nabij komen, - even zeker is het ook
{ , dat, in ons waterland bij uitnemendheid, <<modder» toch
nog wel in « water » te veranderen zal zijn! Wordt echter
het bestrijden der modder­vorming in, der moeras-
vorming buiten de stad, daartoe zoo hoogst noodig, wel
met energie volgehouden? Geschiedt de controle daarop z
van alle zijden wel even waakzaam als gestreng?
j Wat neemt men van Het tegengaan der moddenvorming
in de stad waar? ï
Ten overstaan van een nu eens grooter dan kleiner
publiek van sjouwerlieden, nieuwsgierigen en kinderen
· van beide seksen, die behagen schijnen te scheppen in s
het opborrelen der kringen van modderbellen, en onge-
° voelig schijnen voor den indruk der daaruit opstijgende
gassen, ziet men dikwijls, in den warmen voorjaars- en ik
‘ 39) Eene enkele nieuwe aanhaling zij mij vergund, ten bewijze dat ook ;
` áztiámslcmds onze gevoelens op dit punt worden gedeeld: ,,Des eaux publiques ·
dépeudent la santé et la force des citoyens. En laissant salir l’onde pure, E
on la rend perfide et nïeurtrière. Les rivières corrompues sont des véhiculcs '
" _» de maladie et de mort; ce sont des veines, ou coule un sang impur. ­
' Rien ne peut excuser l’incurie, qui laisse le mal sïxggraver et attend, pour F
prendre un parti, l’intervention du législateur ou le terrible avertissement `
d’une épidé1nie"! RADAU, Revue des Deux Jllondes, Juin, 1874.
3 l
. 1 j
· l