HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 755.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

j 29
«Nevens rijen van schoone gebouwen en bevallige
wandeldreven worden vele sloten en poelen aangetroffen,
die eenen verpestenden stank verspreiden.
Aan den voet zelfs van het Vorstelijk Paleis bevindt
‘ zich eene zoodanige moddersloot.
De vergaderplaatsen der volksvertegenwoordigers zijn
niet vrij van verdachte uitwasemingen, die uit den
' naburigen Vijver opstijgen.
.· Geheelen buurten staan sedert lang, door hare beruchte
Q3, ç grachten of sloten (27), - letterlijk, - in eenen zeer
Y
kwaden reuk». ~
27) In een’ meer of minder ,,kwaden reuk " staan, zij het dan ook niet
altijd even zeer, de volgende binnengrachten: die langs het Spui, - het
> Zieken, - de Turfhaven, ­- de Nieuwe Haven, - de Prinsengracht, - ‘,
I de Paviljoensgracht,- soms ook de Bier- en Veer­kaden ; enz. -Als ,,stinkend", f`
,,drassig" of ,,faecaal" gesignaleerde stoten mogen worden genoemd: die in I
de nabijheid van het Paleis en verder achter het Noordeinde, ­- die bij
den Hoogenwal, - die bij het einde van den Noordwal, - die bij het _
nieuwe Rozenhofje, -· die bij de Hoefkade, - die tusschen Huygensstraat
` en Stationsweg, -­­ die langs den Stationsweg naar ’t Hollandsche spoor en
ter zijde links en rechts, -­- die bij het Voorburgstraatje, - bij het Pink-
sterbloemlaantje, -­ bij het Hofje de Nijverheid, - langs het Spekslagers-
hofje, - bij het Hofje van Sas, - die tusschen Zwartcn Weg en Hekke- `
4 laan, - die bij de Frederiksstraat, - langs het Frederikshofje, - langs
de Javastraat, ·- de Beek tusschen Hoogstraat en Buitenhof, -­ de
Aehterbeek, - vele sloten buiten de stad, o. a. langs den Bezuidenhoutschen j
Wägg GHZ. [
Vele Lezers zullen er zelven nog wel anderen kunnen bijvoegen, zijnde
hier slechts vermeld, die den Schrijver bekend of genoemd zijn geworden. lloe ’t l
met zoodanige sloten soms gesteld is? Uit één zoodanige werden, bijvoorbeeld, L
V in September 187] ,,niet minder dan veertien pramen met faecale stoffen ‘
opgehaald"; in eene andere zag de Inspecteur ,, dat het vuil tot aan de
i ramen had gestaan"! Zie daarover 0. a. het Verslag van het Games/cundig
Staatstoezicht van het jaar 1871, blz. 329 en volg. _
r. , iï
j [
1