HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 806.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

a ‘ " · ` _ J
M
’ regenboog kunnen aannemen, - die bij het inbrengen `
door den mond doodelijk werken, het leven insgelijks
A, kunnen uitblusschen, wanneer zij worden toegevoerd door J
p de huid, bij verwonding, door de bloedvaten, bij in-
Q _ spuiting, maar vooral niet minder ook door de longen, '
bij inademing. . x
j «Vergift>> stelt verder de publieke meening zich voor
7 als iets wat met zekeren «spoed>> den dood te`weeg moet
I brengen. Wel is waar heeft men soms gehoord of gelezen i
over vergiften, die eerst na maand en dag langzamer- t `
gt hand beginnen te werken, maar dat behoort tot de roman-
is wijsheid of tot de vele praatjes der oude geschiedenis.
j Men zou er immers in onzen tijd zelf ook wel eens iets
van gezien of beleefd hebben. En toch, waarde Lezer!
' die sluipende vergiften, of venemt lama der Ouden, ze
j bestaan werkelijk nog.
Van slechte spijsvertering, buikverstopping of buikloop,
vermagering en uittering, hartkloppingen , bloedarmoede ,
j· zenuwpijnen, krachteloosheid, beving of verlamming der
ledematen, duizelingen, neiging tot flaauwten, slapeloos­ E
­ heid, z. g. malaise of gemoedsontstemming, zelfs waan-
j zinnigheid, enz`, komen in de geneeskundige praktijk `
. volstrekt niet zelden gevallen voor, die soms langen tijd
werden miskend, doch later bleken de gevolgen te zijn j
van slepende vergiftiging, bijv. door lood, kwik, arsenik,
opium, enz., door onmatig gebruik van alcohol, tabak, enz. ,
'· Maand en jaar kunnen zoodanige ziekte­uitingen achter- r
V wege blijven en niet dan voet voor voet, ongemerkt
g maar zeker, toenemen, in dier voege dat eindelijk de
iä ware toxische oorzaak aan het licht treedt.
De spoed van werking dus, waaraan hier dikwijls te veel ·
,.; beteekenis wordt gehecht, is alzoo mede volstrekt geen ,
li
g 3
it