HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 34

JPEG (Deze pagina), 560.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

82 ‘
wanneer wij ons zelven en de wereld kennen, de
. ‘ %
noodige maatregelen kunnen nemen, om de gele-
genheden op te zoeken, die onze deugd kunnen _,
versterken, om datgene te vermijden, wat wij weten, ­ ;_€
dat voor haar nadeelig is, en om, wanneer wij de *
. . v i nnnv #
, verzoeking niet geheel kunnen ontgaan, ons daar-
tegen zooveel mogelijk te wapenen.
Door al deze 1n1ddelen kunnen wij het ver bren-
. gen; maar toch zeggen wij met Herbart (Overzicht
A. IV.) dat juist iemand, die het oprecht met de
· ··
deugd meent, en die waarlijk begeert volgens de
jr
ideën te leven, duidelijk leert 1nz1en, dat hij alléén
door eigen kracht voor die taak te zwak 1s, en dat hij
. · .. . vw
de hulp van den godsdienst onmogelijk kan missen. g
Hieromtrent kan evenwel de wijsgeerige zede­
kunde niets bijzonders leeren; maar zij verwijst
den heilbegeerigen naar de algemeen bekende en
• . ­ [_ ,
voor ieder toegankelijke bronnen. ­
C 52
QW? gwn ;.. ag,


_ ‘.;§Q;; F?

r