HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 32

JPEG (Deze pagina), 595.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

30 ‘ `
eene goede oonscientie verschaft, en omdat zij, _
waar zij oprechtelijk beoefend wordt, niets dan heil ‘
en zegen rondom zich verspreidt. ‘
Middelen `4 om de deugd te verkrügen.
Waiineer de deugd zóó voortreffelijk is, en wan- ik
· neer wij duidelijk inzien, dat wij ver beneden het
ideaal staan, dan komt de vraag op: hoe moeten
doen, om tot dit ideaal te naderen? Het is niet
voldoende eens voor altijd een besluit te nemen,
om voortaan deugdzaam te wezen, want zulk een
besluit mogen op het oogenblik, dat het genomen
wordt, eene heilzame warmte aan de ziel mededee-
len; maar dit is van geene blijvende werking, tenzij
er meer bijkomt. Laat ons dus ten slotte zien, wat ik
hieromtrent uit het vorige volgt.
Het eerste middel is zonder twijfel dit, dat 1nen
de praktische ideën dikwijls opzettelijk in zijn ge-
heugen terug roept en ze overpeinst. Hoe meer
men het voortrefl`elijke der deugd leert inzien, hoe
meer liefde voor haar in het gemoed ontstaat, welke
zich van zelf in handelingen zal openbaren. Een
tweede middel is het raadplegen der ervaring zoo
van onzen tijd als van vroegere tijden. Nauwkeurig
nagaan van ons eigen gedrag en dat van anderen,
vergelijken van dit gedrag met de praktische ideën
­ on beoordeelen van de overeenkomst of tegenstrij-