HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 19

JPEG (Deze pagina), 595.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

{ 17
A iioemd. Een van de sterkste voorbeelden dezer idee
jl vinden wij in het gedrag van den stichter van het
T Buddhismus, die vol medelijden met het ongeluk
E der menschen, die door verkeerde denkbeelden op
`Ii den dwaalweg gebracht hun heil zochten, waar het ‘
niet te vinden was, zijne vorstelijke waardigheid `
of prijs gaf, als een kluizenaar in de bosschen ging
leven, om over het waarachtige geluk der menschen
l te peinzen; en toen hij gevonden had, dat dit in ·
j het beoefenen van matigheid, eerlijkheid en 1nensch­
{L lievendheid bestond, als een wandelend prediker het
« i land rondging, om hetgeen hem zelven kalmte en
i tevredenheid verschafte aan alle menschen van alle
standen bekend te maken.
á
J De idee der reclitvaareligheid.
L Wanneer twee menschen met elkander onwille-
keurig in aanraking komen, doordien er het één of
i ander is, hetwelk beiden begeeren, dan is het waar-
schijnlijk, dat hun beider eerste denkbeeld zijn zal,
het zich toe te eigenen, waardoor natuurlijk strijd
tusschen hen ontstaan zal. Dit verschijnsel zien wij l
j dagelijks bij de dieren, en het is ook zeer natuur-
lijk bij volslagen barbaren. Zoodra er evenwel eenig
denkbeeld van beschaving begint te komen, komt
er ook een denkbeeld bij de menschen op, dat het
zóó niet gaan kan, en dat er bij dergelijke zaken,