HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 583.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

""-‘‘‘ _-4_
xvindioamushereditatempatrumnostro- i A
r um!" met den stormpas zouden wenschen te heroveren, "
is even onloochenbaar.
Maar onloochenbaar schijnt het mij ook, dat zij, die dit
wenschen, het hoofd zullen stooten, wanneer wij, die geens­
zins terug maar vooruit willen, slechts wacht houden, ons
• niet door >>’s vogelaars zoet getluit" laten in slaap wiegen i
en ons door geen dreigingen laten vervaard maken. ‘
Wat bij dezen strijd eendracht en standvastigheid ver-
mogen is ten jare 1855 en vervolgens in het Groother­ P ~ j
togdom B aden gebleken - en ’t kwam mü voor, dat · i
’t zijn groot nut zou kunnen hebben, wanneer diegeschie­ · `
, denis, gelijk zij door Dr. E. Stroehlin, in zün boek: L’Etat
moderne et l’église Oatholique en Allemagne. Genève et V jp
i Bàle, H. Georg, 1876, wordt verhaald aan Nederland ten
spiegel en ter aanmoediging werd voorgehouden. Vandaar
deze vertaling!
Wat hierbij den Nederlandschen lezer wordt aangeboden
is slechts een deel van dit verhaal. Vindt de Uitgever J
hiervoor debiet genoeg, dan zal ook het overige, in dezen lf
zelfden vorm, na korteren of langeren tijd voor het algee
meen verkrijgbaar worden gesteld. _ V