Homespaar uw keelPagina 8

JPEG (Deze pagina), 535.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

l
G lk,
onaangename, drukkende gewaarwording, die soms
lusteloosheid meebrengt ; in de keel heeft men, na eenige _ ï
oogenblikken gesproken te hebben, een droog, schrij-
nend gevoel. Dikwijls gaat dit gepaard. met een kriebelig vï
geprikkel, dat men vergeefs door hoesten tracht te
verdrijven. Men heeft het gevoel, dat er voortdurend
iets uit de keel moet weggekucht worden. De stem i
zelf klinkt of heel vaag en blazerig, doordat de stem-

spleet niet goed meer sluit, of krakend en droog. Wan-
neer het geluid onder het spreken gaandeweg helder- li
der wordt, gaat dit ten koste van het orgaan en treedt
al spoedig een grootere heeschheid of vermoeid-
heid in.
Het lezen geldt steeds voor de zwaarste beproeving.
Misschien komt dit mede hierdoor, dat men in dezen
practischen tijd op vele scholen alle aandacht geeft i
aan het begrijpen van het gelezene, maar aan het
zoogenaamde ,,rnooi lezen," als luxe artikel C?) geen
tijd besteedt. L
N
l
Het verkeerde gebruik der stem wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door een onjuist ademtype, onvoldoende
adembeheersching, foutieven toonaanslag, onvoldoende
l
1
l