Homespaar uw keelPagina 6

JPEG (Deze pagina), 524.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

4 rb
wanneer ze lijden aan de keel. Het is wel treurig, E
dat een 200 volmaakt instrument als onze stem is. j
zoo algemeen verkeerd wordt gebruikt tot nadeel
van de gezondheid. 3
Zooals in het algemeen bij {een groot deel der E
menschheid onze oorspronkelijke bestemming op de
meest gewelddadige wijze wordt geforceerd, is in het j
bijzonder ook ons stemorgaan wellicht van nature ä
niet bestemd te beantwoorden aan de onmatige eischen,
die in vele gevallen daaraan worden gesteld. Ook
is de taal langzamerhand moeilijker geworden. Wan-
neer we veel van onze stem willen vergen, hebben ·
we haar weerstandsvermogen in elk geval te ver- j
grooten door doelmatige en zorgvuldige oefening.

l
Hoewel veel keellijden het gevolg is van ,,ver­
keerd spreken" en dus alleen door oefening in het
juiste gebruik der stem afdoende is te genezen, l
vergete men toch niet, dat er nog allerlei andere ‘j
oorzaken zijn voor keellijden, waarover alleen de
medicus kan beslissen. De stem is b.v. slap en klank- Q)
loos bij zwakke en bloedarme personen; catharrhale
aandoeningen in de luchtwegen, zwellingen van slijm- _
l
l
l
l
i l