Homespaar uw keelPagina 5

JPEG (Deze pagina), 485.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

l
i
’i Spaar uw keel!
{ (Het juiste gebruik der stem.) _

i Een bijna algemeen voorkomend verschijnsel is
ij langzamerhand bekend geworden onder den naam
,,tn de keel spreken".
De meeste menschen spreken ,,verkeerd". Bij zeer
velen vloeit daaruit voort een tegenzin in het spre-
l ken en een zekere gedrukte stemming, zonder dat
Y, ze zich daarvan nader rekenschap geven. Toch be-
. hoeft niemand te berusten in deze derving van levens-
i vreugde, en kan ieder een gezonde, aangename, dui-
i delijke, gemakkelijke spraak door oefening verwerven.
i De psychische verschijnselen, die uit het ,,verkeerd"
li? spreken kunnen voortkomen, zijn inderdaad niet ge-
, ring te schatten. Veel erger wordt het echter, wan-
! neer ambt of bediening een geregeld en veelvuldig
li gebruik van de stem eisehen. Predikanten, leeraren,
onderwijzers, enz. sleepen een droevig bestaan voort,
K
{ .