Homespaar uw keelPagina 20

JPEG (Deze pagina), 514.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

` . j I ITA. .l‘;i`ï"lf"°F - of ° ~;
il I,
" I E ë
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN. i
. n .
l gg ‘
K. Veldkamp, De invoering van spreekonderwüs als vak,
, meer bepaald aan kweek- en normaalseholen ..... f 0,65
i K. Veldkamp, Vocalisen voor gemengd koor ...... ­ 0,75
i K. Veldkamp, Klankselioonheid bij den zang ...... ­ 1,00
K. Veldkamp, Spreekoefeningen, ingenaaid fI,¢l0, gebonden - 1,75
K. Veldkamp, Voor jonge Moeders. (De bewaking der spraak- ‘
ontwikkeling in de eerste levensjaren) ....... - 0,25
Yi K. Veldkamp, lNenken betreffende het verhelpen der spraak- j
li 4 jj gebreken de klasse ............. - 0,25
K. Veldkamp, Spaar uw keel! Het juiste gebruik der stem.
l ljj Voor predikanten, leeraren, onderwijzers, enz ..... ­ 0,25
L‘ H. Scheepstra, K. Veldkamp en W. Walstra, Spreken en
Lezen, geïll. met nieuwe plaatjes. Eerste stukje, 3de dr. - 0,25
H. Scheepstra, K. Veldkamp en W. Walstra, Spreken en
,­ Lezen, geïll. met nieuwe plaatjes. Tweede stukje, 3de dr. ­ 0,25 l
H. Scheepstra, K. Veldkamp en W.« Walstra, Spreken en l
Lezen, geïll. met nieuwe plaatjes. Derde stukje, 3de dr. ­ 0,25 à
Y H. Scheepstra, K. Veldkamp en W. Walstra, Spreken en ' J
l I Lezen, geïll. met nieuwe plaatjes. Vierde stukje, Elrlc dr. - 0,25 gll
· H, Scheepstra, K. Veldkamp en W. Walstra, Handleiding
[J A . bij Spreken en Lezen ............. - 1,00 l
, I _ ,_____ _,
· ‘ ^ ^ i`·‘ ’“ "‘ ‘»ei e`“"’*’"p;Elï’.i.;ï'.l
l
l
«
l. A J . e . L., o ...... . l