Homespaar uw keelPagina 17

JPEG (Deze pagina), 490.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

.· Ii
l 15
een veerkrachtige ademspanning, kan dit o. a. ook ge-
schieden, door op te merken, wat we voelen bij lachen.
Het succes van doelmatige spreekoefeningen is
steeds verzekerd. In het eene geval moet de oefening
wel eens wat langer volgehouden worden, dan in het
andere, maar men kan steeds verzekerd zijn, dat in E
betrekkelijk korten tijd een volledig resultaat bereikt w
5 wordt en dat bij voortgezette oefening van een terug-
keer der oude bezwaren nooit sprake behoeft te zijn.
Voor de vorming der afzonderlijke klanken verwijs
ik naar de Handleiding bij ,,Spreken en Lezen?
(J. B. Wolters.) De bedoeling van deze methode is:
j aan het aanvankelijk leesonderwijs te verbinden de
oefeningen, die leiden zullen tot een juist gebruik
der stem en een zuivere uitspraak. Bij jonge kinderen
is met geringe middelen, hoofdzakelijk bestaande in
‘ il " een doelmatig aangebracht voorbeeld en een zorg- ,
., vuldige controle, te bereiken, wat op lateren leeftijd
soms heel wat extra oefening vereischt. ,
K. VELDKAMP.
9, Groningen, December 1906.
l