Homespaar uw keelPagina 15

JPEG (Deze pagina), 496.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

.· y'.
13
in orde gebracht worden. ln de keel mag men ze
n.l. volstrekt niet zeggen: het wegklinken van de
L stem wordt daardoor belet, men voelt de lucht tegen
de weeke deelen van de keel schuren en dikwijls
hoort men bij oh zelfs een vies, sehrapend geluid.
De overmatige bloedaandrang veroorzaakt roodheid
en zwellingen in de keel, die op den duur in ont-
stekingen kunnen overgaan.
Het eenvoudigst regelt men deze gevaarlijke arti-
J culatiën door de tong te brengen in ie-stand. Voor
lc wordt op de plaats van de vernauwing dan een
volkomen afsluiting gemaakt, voor g en ch een kleine
opening, (ongeveer als bij den klinker-ie) waardoor
de lucht of de klinkende lucht ontwijkt.
ll Ook de brouw-r verhindert de goede toonvorming.
ln bijna alle gevallen kan men die door oefening
afleeren en vervangen door de tong-r. (Een over-
vloedige keuze van oefeningsstof voor de zoogenaamde l
' keelletters vindt men alweer in mijn ,,Spreekoefe­ 1
* ningen").
(
l
I Zoodra men de goede toonvorming beheerscht in
alle verbindingen van medeklinkers met klinkers.