Homespaar uw keelPagina 13

JPEG (Deze pagina), 474.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

• M
Voorloopig is een oefeningstijd van 10 a 15 min. al
veel. Na een groote rustpoos kan de oefening her-
haald worden.
i Meestal is er neiging. om het geluid te hoog te
nemen. Te Zaag is echter evenzeer verkeerd.
Nadat op deze wijze eenig begrip van het gemak-
kelijke gebruik der stem verkregen is, oefene men
" het aanzetten van klinkers (intonatie). Gewoonlijk i
_gebeurt dit met de zoogenaamde harde intonatie.
waarbij de stembanden werken als de lippen bij het
zeggen van een p. Die harde toonaanslag ontaardt
gewoonlijk in een meer of minder krakend geluid
g en is dan zeer nadeelig.
Men oefene de weeke intonatie, waarbij de klin- p
kers zacht aangezet worden. zonder een plofje en
zonder kraken. Dit vereisoht een vrij groote adem- I
beheersehing. Door alle persen en opdringen na te g
laten en steeds de voorlioofdsresonans te overdrijven.
krijgt men spoedig de gewensohte vaardigheid. (De
intonatie-oefeningen vindt men in mijn .,Spreekoefe­
i ningen" op pag. 22).
­ Een verder hulpmiddel voor dejuiste toonvorming
­