Homespaar uw keelPagina 11

JPEG (Deze pagina), 496.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

i
ë' 9
Bij personen, die ,,in de keel" spreken, treft men
steeds een onvoldoend ademgebruik aan, en dikwijls d
Y, een verkeerd ademtype. d
De beste wijze van ademen is die, waarbij wij een
uitzetting van den buikwand naar voren en een L
uitzetting der borstholte, vooral in de zijden, voelen,
i terwijl de schouders in rust blijven.
jg (Zoodra wij een of andere krachtsuiting gaan A
volbrengen ­- ook het geluid geven is een krachts­ i
K uiting! - komt er dadelijk mo de inademing in
den buikwand een sterke spanning, die een lichte 1
intrekking ten gevolge heeft.) ·
Nadat het juiste ademtype vastgesteld is, zal men
[ meestal door eenige geleidelijk opklimmende oefe­
2, ningen (zie mijn ,,Spreekoefeningen" pag. 13-18) de Q
ï° adembeheersohing moeten vergrooten, voor men met
de stemoefeningen kan beginnen.
Het juiste ademtype verbetert mechanisch reeds i
gedeeltelijk de houding van het apparaat, en de ver-
meerderde ademspanning verhoogt de veerkracht in
het medeklinkende element.
«
J Eenig begrip van de juiste toonvorming en van l
j à