Homespaar uw keelPagina 10

JPEG (Deze pagina), 499.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

i
8 ·¢
steeds aanpassen aan het aparte geval en de aan- g
wijzingen van de natuur volgen. j
De verschillende oefeningen, welke leiden tot het Ey`
juiste en natuurlijke gebruik der stem, vindt men in _·
mijn ,,Spreelcoefentngen" (J. B. Wolters, Groningen).
We zullen de voornaamste daarvan behandelen.
De voortbrenging van geluid geschiedt, onder con-
trole van de hersenen door de samenwerking van "
deze drie elementen:
het bewegende element (de ademhaling),
het trillende element (de stembanden) en
het medelcltnlcende element (de holten onder en
boven de stemspleet, vele vaste deelen van den
schedel enz.) lg
Tusschen deze drie elementen bestaat, moet be-
staan, een zeker evenwichtsverband. Door de energie
in het eene element op te drijven, verhoogt men
tevens de veerkracht in het andere. A plv
De ademhaling valt het gemakkelijkst onder onzen
invloed. Inderdaad is een juist ademhalingstype en
een goede adembeheersching een voorwaarde voor
het juiste gebruik der stem. [