Homespaar uw keelPagina 1

JPEG (Deze pagina), 358.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

Y); ·­/ ` {al "` M ,
V 1 »' L L' · « ` /
L { ) M f / T ,
,1 , E . T, . " ïfäll ‘- E
fïï; ;i;,T;; E " *;i;ïï;ï;ï";
u I _
I n T
. [
» SPAAR UW KEELI E
I E ` ` ‘
I
I' ` l
I (HET JUISTE GEBRUIK DER STEM),
I? =
DOOR I
` II
E ¥ i I
>§ K. VELDKAMP, n
l 1 LEERAAR VOOR SPREKIEN EN SPRAAl{GI·2BREl(EN AID RIJKSIQ\'El€I{SCIl<_)OI. ‘ ‘
1 ; VOOR ONDERVVIJZERS EN DE GEMI£lüN’I`ELI.ll{l­I KVl·ZI·ïI{S()HO(>I.
I ` VOOR 0NDEI{\'IJZI€RESSEN TE GRONINGICN. I
ï §
I I
II
E E E E +· ‘ I I
I I 2
E l E
I M I I
‘p _ I 2
në · è
=I' I I
1Il I
I E ï
TE GRONINGEN BI] ]. B. VOL'I`ERS, 1907. I
R C"ï`ïïf”"" 4 IT `”`' `ï*" T" _' ">'O g


E