HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 7

JPEG (Deze pagina), 818.15 KB

TIFF (Deze pagina), 8.88 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

i
I
I
I
I
V O O R VV O O R D.
r --­-
‘ Gehoor gevend aan het verzoek, van vele zijden tot mij gericht,
om de opstellen over de opleiding en het examen der verpleegsters,
die op verschillende tijdstippen zijn verschenen, te samen uit te
geven, heb ik ze bgeen verzameld, in de hoop dat zij ook in
ruimer kring lezers mogen vinden en ..... misschien zullen ,
, bijdragen om verandering en verbetering in den betreurens- ‘
' waardigen toestand te brengen. I
1 Veel illusie maak ik mij niet, dat dit spoedig of misschien '
ooit zal gebeuren! VVaar zoovele kleine en persoonlüke belangen
het zwaarst schijnen te wegen in het verplegingsvraagstuk, daar .
Y, kan men een onzelfzuchtig en ruim inzicht, een werken alleen ter
wille van de zaak, zonder dat eigenbelang en ijdelheids­streeling r
` meespreken, niet zoo spoedig verwachten.
Toch rest mij een sprankje hoop! De verwachting toch is in II
de laatste jaren in mij levendig geworden, dat de verpleegsters Y
meer en meer zullen inzien dat het hare zaak, haar beroep, j
haar werkkring geldt en dat zonder goede opleiding, zonder
degelijk onderwijs, zonder zooveel mogelijk geschoold te zijn, het a
. haar op den duur onmogelük is op zoodanige wijze haar plicht
te doen tegenover hen voor wie zij moeten zorgen, als men mag
l eischen van iemand die zich den onbaatzuchtigen werkkring van g
l zieken-verplegen heeft gekozen. ,
j Mogen mijn opstellen haar tot verder denken, verder verbeteren
{ opwekken. Alleen van haar, alleen door haar optreden, door haar
V willen is in deze kwestie op den duur heil te verwachten! 1
A Amszfcrclcwn, Dec. 1903. Dr. A.
I
~»<>><€1«<>äëF<>·=G>¢~· g
I
I
I I
I