HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 64

JPEG (Deze pagina), 826.67 KB

TIFF (Deze pagina), 9.02 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

l
E Regeling van Staatswege.
(Nescicómos. Jam. 1902).
r _­_"_ `l
i- ‘ Korten tgd nadat door de politie was gewaarschuwd tegen
een juffrouw die, in verpleegsterscostuum gekleed, er haar werk
3 van maakte om goedgeloovige menschen op te lichten onder het
j ,‘ voorwendsel dat zij voor een harer arme patienten geld inzamelde,
.. kwam mij ter oore dat sommige publieke vrouwen zich in het l
kostuum van verpleegster kleeden om op die manier haar treurige
° broodwinning aantrekkelgker en winstgevender te maken.
; _ Een paar dagen later overhandigde mij een baker die ik bg
ën l een mgner patienten aantrof, een echte ouderwetsche baker met {
g een kornet en vereering voor dotten, haar kaartje met verzoek
of ik haar wilde aanbevelen wanneer ik er gelegenheid voor had,
op welk kaartje gedrukt stond dat zg ,,kraamvrouwverpleegster" is.
Deze drie feiten, en het zou niet moeilgk zgn die met ettelgke i
iii; te vermeerderen, bewijzen genoeg hoe noodig het is dat de
l’lv bevoegdheid om als verpleegster op te treden en het recht om
zich door het kostuum als zoodanig te doen kennen door den
Staat geregeld wordt.
Ti- De artikelen 139 en 436 van het Wetb. v. Strafrecht bepalen m
dat iemand, die een ambt uitoefent waartoe hij niet is gerechtigd
S of het kostuum draagt van een ambt dat hg niet gerechtigd is
uit te oefenen, strafbaar is. Wanneer het ambt of beroep van W
_’ verpleegster van Staatswege zou geregeld zgn, zouden dezelfde
i. straffen kunnen worden toegepast op het ongeoorloofd uitoefenen
daarvan of het zich uitgeven voor verpleegster wanneer men er
niet toe gerechtigd is.
i Sommige beweren wel, dat iemand die niet gëexamineerd is
door een dor diploma’s­uitreikende Vereenigingen, in alle geval
ll
vï W
il
li
l, .