HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 63

JPEG (Deze pagina), 841.60 KB

TIFF (Deze pagina), 9.01 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

61 `
Het mandaat nu, dat de Commissie kreeg, is te kortzichtig
geformuleerd. Misschien buiten de schuld van de Vergadering, ,
die den omvang van het te behandelen vraagstuk niet overzag. ’
De Commissie heeft dit mandaat op zich genomen, waarschünlük i
omdat zij toen nog niet kon inzien, in welke enge grenzen zij
de uitvoering van die opdracht moest wringen.
Om de kwestie der examens voor de verpleegsters, zoowel voor
de krankzinnigen en zenuwverpleegsters als voor de algemeene
ziekenverpleegsters, tot een goede oplossing te brengen, is het
noodig dat er een program van opleiding in de eerste plaats
. gemaakt wordt, een program dat breekt en geen rekening houdt
met hoe de toestanden myn, maar alleen met wat de toestanden
moeten zgn. Het examen­program komt in de tweede plaats.
Nogmaals van het examen alleen is geen heil te verwachten.
Dat er rekening moet gehouden worden met het feit, dat de
toestanden niet opeens kunnen veranderd worden, is natuurlük. ‘
Daarvoor make men overgangsbepalingen, voor een zekeren termijn
geldig, om daarna de definitieve regeling in te voeren.
De Examen­Commissie van de ,,Psych. en Neurol. Ver." moet
dit mandaat neerleggen en vragen om een beter en ruimer
mandaat, een mandaat dat zij kan uitvoeren en dat inderdaad
tot verandering niet alleen, maar tot verbetering kan voeren.
_ De Vereeniging voor Psych. en Neurol. mag de verantwoording ;
voor de uitvoering van het nu gegeven mandaat niet op de
schouders der Commissie laden, waar de Commissie met al haar
moeite, door de beperking in het mandaat gelegen, niet in de W
mogelrikheid verkeert iets goeds tot stand te brengen.
De uitvoering van een breeder opgezet mandaat is haar vol-
komen toevertrouwd-
_ ‘ Februari 1903.