HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 60

JPEG (Deze pagina), 942.24 KB

TIFF (Deze pagina), 9.01 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

te
ik , de opleiding in een krankzinnigengesticht zeker niet van dien
3 aard, om haar te stempelen tot een goede, algemeene zieken-
g verpleegster. Ik weet wel, dat er in de gestichten ook zieken
i voorkomen, des noods ook wel eens een kraamvrouw en een
{ chirurgische patient, doch men zal toch heusch niet durven vol- (
3 houden, dat een verpleegster die een enkele zieke nu en dan
verpleegd heeft, daarin onderwezen door geneesheeren (psychiaters)
? die van de verpleging van interne en chirurgische zieken nog
minder weten dan een interne medicus of chirurg, wier voor-
i­ Q naamste verpleging die van krankzinnigen (nog niet eens altijd
= .. . . .
‘ T van zenuwlrjders) is geweest, geschikt en bekwaam is om zoo
i maar als verpleegster-voor­alles op te treden. Wat zouden psychi- .
I
aters wel zeggen, wanneer een verpleegster, die altüd in een
( ë gewoon ziekenhuis geleerd heeft, zich zou uitgeven voor krank-
zinnigen- en zenuwverpleegster? Haar opleiding in een krank-
zinnigengesticht, maakt haar alleen geschikt voor verpleegster
j van krankzinnigen. Niet eens voor verpleegster van zenuw-
j ( patienten 1 1)
Dit nu is tevens m. i. een fout in het concept-reglement der
[· Commissie, dat zij niet de opleiding voor krankzinnigen- en voor
[ zenuwverpleegsters gescheiden heeft gehouden. ·
T In art. 2 van het concept-Reglement zegt de Commissie, dat
zij die zich aan examen Awenschen te onderwerpen, de bewijzen
l’ { moeten overleggen dat zij ,,3 jaar in een Gesticht voor krank-
( zinnigen of zenuwlijders" zyn werzaam geweest. 2)
. Een verpleegster die drie jaar in een Krankzinnigengesticht is
· 1) De commissie heeft dit gelukkig ook ingezien en op de zomervergadering,
1 den 24S*<=¤ Juni 1903 te Endegeest gehouden, een verandering van diploma j
i‘ B voorgesteld, waarin het verblijf in hetzelfde gesticht op één jaar bepaald
- wordt, ,,waarvan minstens een half jaar aan het hoofd van een onder-
, afdeeling", terwijl de laatste alinea aldus verbeterd is, dat er in gezegd "
ij wordt ,,dat (de candidaat) voldoende praktische vaardigheid bezit om in de
Z` private verpleging met de verzorging van kranzinnigen- of zenuwzxeken
gë belast te worden".
gj Dat is ten minste al vast wat gewonnen!
2) Op de zomervergadering van Woensdag 24 Juni 1903, is dit art. zoo-
i danig veranderd dat deze zinsnede luidt: ,,zü moeten drie jaar achtereen-
, j volgens in een of hoogstens twee Gestichten voor krankzinnigen- of zenuw-
ll zieken werkzaam zijn geweest".
i
li , s