HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 54

JPEG (Deze pagina), 600.86 KB

TIFF (Deze pagina), 9.13 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

l
l
*€ 52
tegenwoordig, nu onbevoegden zich ten alle tüde als verpleegster
kunnen uitgeven, nu geen enkele waarborg bestaat voor de
A bekwaamheid en vooral voor de geschiktheid der verpleegster, nu
de eerste de beste vereeniging van geneesheeren, verpleegsters
of leeken zich het recht kan aanmatigen examens af te nemen en ·
_ diplorna’s uit te reiken op welke voorwaarden zij willen en nu
l er geen enkele oificieele sanctie aan het bezit van een diploma
i voor verpleegsters is gehecht.
· Waa1‘ het gehalte der verpleegsters zich in een steeds dalende
Li richting beweegt, wordt het hoog tijd alle pogingen in het werk
· te stellen deze daling tegen te gaan. Wij meenen, door het
schrijven van bovenstaand ontwerp, een vingerwijzing te hebben
gegeven, op welke wijze deze pogingen de meeste kans van
slagen zullen hebben.
al
g i
l
l
,8;
1
je
'
t| 1