HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 49

JPEG (Deze pagina), 934.83 KB

TIFF (Deze pagina), 9.00 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

l
47
is, zal. dit moeten toegeven) en een wetenschappelijke ontwikkeling (
en een groote mate van tact in haar optreden vereischten.
De moeilijkheid nu voor een examen­commissie, welke dan ook,
hetzij een door­zich-zelf benoemde, ’t zh een door den Staat aan-
. 4 gestelde, is om bij een candidate­verpleegster na te gaan of zij
‘ genoeg tact heeft om als verpleegster op te treden. Om haar
.,=. theoretische kennis te beoordeelen is niet moeilük. Ieder theo- · {
retisch examen kan zoodanig worden ingericht, dat een examinator `
met bijna volle overtuiging zijn oordeel daarover kan uitspreken.
~ Om over de praktische geschiktheid en de tact van een ver-
d pleegster een oordeel te vellen is moeilijker, zoo niet bijna
onmogelijk en het zwaartepunt van de kwestie ligt dan ook daarin.
_ Met de veranderde opleiding, zooals wij hebben aangegeven,
zal de verpleegster na haar vier­jarige opleiding in een of meer
ziekenhuizen haar theoretisch en praktisch examen doen, waardoor
zij haar diploma als verpleegster kan krijgen. Dit diploma geeft
haar alleen het bewijs dat zij praktisch en theoretisch met genoeg
.ç, kennis is toegerust. Nogmaals, voor de eventueele Staatscommissie
belast met het afnemen van dit examen, bestaan er op dat punt
geen bezwaren.
De bezwaren beginnen pas te rijzen, waar een eventueele
Staatscommissie moet beoordeelen of de verpleegster geschikt
is om in de praktijk te gaan, of zij tact genoeg heeft om in de
praktijk te voldoen. Het beoordeelen van haar tact is het
moeilijke punt.
Zelfs is de beoordeeling van de soort van tact die zij bezit
ïl van belang. Vele verpleegsters toch die uitnemend voor de
particuliere praktük geschikt zijn, deugen niet voor den omgang
met patienten in een ziekenhuis en omgekeerd; vele verpleegsters
_ die zich uitnemend op haar plaats voelen als wijkverpleegster,
` voldoen absoluut niet en voelen zich absoluut niet voldaan in
de particuliere verpleging of in een ziekenhuis. Zelfs hoofdver-
pleegsters die in een ziekenhuis goed zijn (ze zijn er, al is het
. aantal niet zoo groot) zijn dikwijls misplaatst in de praktük.
Verpleegsters en hoofdverpleegsters weten dit zeer goed, getuige
de uitdrukking die men dikwijls uit haar mond over deze of
?,§>