HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 47

JPEG (Deze pagina), 943.85 KB

TIFF (Deze pagina), 8.98 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

45
hoeveel er voor den patient van een goede verpleegster afhangt,
zich niet in den toestand van een patient kan invoelen die
door een niet­goede verpleegster wordt opgepast.
Veronderstelling is, dat de examinatoren die tevens directeur
` van een ziekenhuis zijn, vrezen dat, mocht er eenheid in op-
leiding en een neutrale examen­commissie komen, de eisch van
‘ een gedwongen drie-jarig verblijf in eenzelfde ziekenhuis zal
vervallen en dat daardoor het verpleeg­personeel hun ziekenhuis
te spoedig zal verlaten om een ziekenhuis te zoeken waar zg
het materieel beter hebben (een zeldzame vondst op dit oogen-
blik l) en dat zij daardoor te weinig of in het geheel geen
verpleeg-personeel zullen kunnen krijgen. Veronderstelling (die
echter de zekerheid zeer nabij komt) is, dat de directeuren van
ziekenhuizen alleen het gangetje­gaan van hun eigen inrichting
op het oog hebben en niets voor de ziekenverpleging in het
algemeen voelen. W3.DD@@l` deze veronderstelling zoo heelemaal
onjuist ware, dan zou er zeker allang door hen moeite zijn gedaan, j
de opleiding en de examens te veranderen. Onverklaarbaar is de
houding van hen die, weinig in aantal ’t is waar, wel voor de
verpleging voelen en niet aan een inrichting verbonden zijn en
die dus niet bevooroordeeld, alleen met het oog op hun eigen
ziekenhuis, te werk behoeven te gaan. Onbegrijpelijk en onver-
klaarbaar is het, dat deze niet reeds lang op de eenige verandering
hebben aangedrongen die tot een goed einde kan leiden, namelijk
Staats-inmenging en Staats-examens. ·
, Het groote verschil in moeilijkheid tusschen de Staatsexamens
voor den aanstaanden arts en de Staatsexamens die voor de
aanstaande verpleegsters zouden moeten ingesteld worden, ligt
in den maatstaf die er moet gesteld worden om de geschiktheid
van beiden te beoordeelen om praktisch te kunnen optreden.
Waar bij den aanstaande arts, wetenschappelijke kennis de
hoofd- en, om zoo te zeggen, eenige vereischte is waarnaar de
commissie heeft te vorschen, terwijl de tact om op te treden,
de geschiktheid om met patienten om te gaan, geheel buiten
beoordeeling kunnen worden gelaten, is dit bij het examen voor