HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 41

JPEG (Deze pagina), 527.07 KB

TIFF (Deze pagina), 9.01 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

39
Waar de verpleegster zonder hulp van den geneesheer heel Weinig
kan doen, kan de geneesheer zonder verpleegstershulp, niettegen­
staande zijn Wetenschap en zgn kennis, niet bereiken wat hij ~
zich ’t liefst van zijn handelend optreden voorstelt. Verpleegster
en geneesheeren moeten en kunnen evenvvaardig zijn.
Dat te bereiken, dat te bewerken, 'moet het doel zün van allen
. die verpleegster zijn, verpleegster geweest zijn, verpleegster vvillen
worden; daartoe mee te Werken, is de plicht van allen die met
en door de verpleegster van hun humanitairen arbeid goede ,
uitkomsten vvensohen te zien.