HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 38

JPEG (Deze pagina), 958.08 KB

TIFF (Deze pagina), 8.98 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

4 il 'ww¤g¤‘=aW£¤;:;;;·~~QQ;M*_`;%"""“""”"°"""‘”"`"^ "*"‘*?‘*‘·‘°‘·‘·‘­·*ë·#­*;#*­*·¤·+¥»‘«ïï­g«;­3;#· tp f _,W,£_
se ‘
êf examen is een absolute waarborg, dus ook het Staatsexamen niet!
‘ Maar wel geeft een Staatsexamen, in aansluiting aan een
l opleiding van Staatswege, den waarborg voor gelijk eischen aan
‘j allen gesteld die examen doen, een waarborg voor een gelijke
opleiding. Zooals en de opleiding en de examens tegenwoordig
1 verschillen, al naar gelang de willekeur der opleiders en der
examen-commissies, al naar gelang van de inzichten van den ~;‘~,
eenen opleider of de eene exa1nen­commissie tegenover de anderen,
is eenvoudig een wantoestand. VVanneer men bedenkt, dat de
E verschillende diploma’s, door de verschillende commissies (die .
bijna niet of in het geheel niet met elkaar in aanraking zijn) _
l uitgereikt - als bekroning van een opleiding, die zoo enorm
verschilt in de verschillende inrichtingen en die zich beweegt
tusschen zoo goed als geen- en een slechte opleiding - alle
voor ­ haar ­ examen ­ geslaagde verpleegsters zonder onderscheid,
stempelen tot bekwame verpleegsters, geschikt om de praktijk in
te gaan, geschikt om ziekenhuis­verpleegster, hoofdverpleegster,
wijk­verpleegster, in een woord om verpleegster te zijn in den ·l
ruimsten zin van het woord, dan moet iedereen bekennen dat het
hard noodig is, dat er eindelijk veranderingin den toestand kome. p
Vooral echter ook daarom, er is reeds verscheidene malen in E
Nosokómos op gewezen, omdat er geen enkele sanctie door het
tegenwoordig diploma aan de verpleegster wordt gegeven; omdat
nu iedereen, bekwaam en onbekwaam, geschikt en ongeschikt,
opgeleid en niet opgeleid, verpleegster kan worden, patienten kan
` behandelen en mishandelen, zonder dat iemand ter wereld er , ,
.; iets aan kan doen. ,
l Staatszorg voor de opleiding der verpleegster, Staatsbemoeiing
, wat het vaststellen van een program voor de opleiding betreft,
Staatsinmenging waar het aangaat de verpleegster examen af te
¢ nemen, Staatsbenoeming van een of meer commissies belast met
het afnemen der examens, in een woord de verpleging een
, voorwerp van Staatstoezicht, is de eenige weg om tot iets goeds
te geraken, om een eind te maken aan willekeur, exploitatie,
schijn-knapheid, onbekwaamheid, slecht en in het geheel geen
opleiding en om het beroep van verpleegster te verheffen uit de