HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 37

JPEG (Deze pagina), 937.94 KB

TIFF (Deze pagina), 8.94 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

§ 35
ploiteerd, dat het tegenwoordig, nu betere inzichten voor deze
domme, huichelachtige en wanstaltige redeneeringen hebben
plaats gemaakt, een ,,uilen dragen naar Athene" zou zijn, nog-
maals het goed recht van verplegen als beroep te willen verdedigen.
'» Dat in dezelfde richting als het salaris der verpleegster en
der hoofdverpleegster, het salaris der geschoolde directrice ver-
«*‘i"¢ anderd moet worden, is te begrijpen. Waarom tot nu toe de
j directrices steeds lager, en zeer veel lager, dan de directeuren
gesalarieerd worden, is alleen te verklaren uit het feit, dat het
beroep door een vrouw uitgeoefend, onbillüker wijze, alsof het
u vanzelf sprak, lager gehonoreerd wordt dan het beroep, dat de
l man doet; dat de meeste directrices eigenlük (behalve in ouderdom
en in verantwoordelijkheid) op verpleeggebied de gelijke en maar
zelden de meerdere van de verpleegsters zijn en dat de meeste
. E ­ directrices zelf niet de overtuiging er van hebben welke waarde
> haar werkkring heelt. Dit nader te bespreken en een positie-
verbetering voor de directrices te bepleiten, ligt niet op ónzen
’¥‘; weg; wij laten dit liever aan haar zelf over.
’t Is natuurlijk en als van zelf volgend, dat zich aan de betere
opleiding, een andere wijze van examen-afnemen moet voegen.
Waar een andere wijze van examen-afleggen tegenover de tegen-
woordige opleiding een absurditeit zou zijn; waar het instellen
van Staats-examens, met de opleiding zooals die tegenwoordig
geschiedt, een onbillijkheid en een onzin zou zijn, daar kan een
veranderde en verbeterde opleiding niet anders dan een veranderd
4 en verbeterd examen in haar gevolg hebben.
'_i Want, wij behoeven het bijna niet te zeggen, waar de opleiding
een moet zijn, moet het examen het eveneens zijn. En dat is
niet anders te verkrijgen dan door het instellen van een Staats-
examen, evengoed als de eenheid van opleiding niet anders te .
· bereiken is dan wanneer de Staat de zorg voor de ziekenverpleging
op zich neemt. Wij ontveinzen ons niet ­- en wij willen dat al
dadelijk hier zeggen, omdat de tegenstanders van Staatsexamen
‘ het argument steeds bij de hand hebben­dat een Staatsexamen,
evenmin als eenig examen, niet zonder fouten is en dat ook
, daarbij toeval, des noods geluk, in het spel kan zijn. Geen enkel


I