HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 35

JPEG (Deze pagina), 971.63 KB

TIFF (Deze pagina), 8.91 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

I
33
' betaald worde; desnoods handhave men den maatregel van betalen
totdat van Staatswege de opleiding voor ziekenverpleegster wordt
a ter hand genomen en deze gratis verkrijgbaar wordt gesteld,
opdat men tenminste eenigen waarborg hebbe, dat niet absoluut
, ongeschikten, minder geschikten en minderwaardigen zich tot
verpleegster zullen doen vervormen.
,_,,,_ Dat salarisverhooging, een gevolg van de schaarschte der
j goedkoop te exploiteeren werkkracht, een toekomst voor de
verpleegster zal scheppen, is te begrijpen. Op dit oogenblik is
$3 er in het beroep van ziekenhuisverpleegster geen toekomst!
Wanneer de verpleegster zelfs hoofdverpleegster wordt, is ha.ar
honorarium nog maar zeer klein, al wordt door sommige ziekenhuis­
directies met veel emphase beweert, dat een hoofdverpleegster
in hun ziekenhuis wel f600 kan verdienen (het aantal van deze
gelukkigen blijft in ons land nog steeds beneden het eerste
tiental). Het honorarium van de verpleegster nu, is nog kleiner.
Noch het honorarium van de verpleegster, noch dat van een
< hoofdverpleegster is zóó, dat zij er met eenige gemakkelijkheid
en met een kleine veraangenaming des levens van kan bestaan
‘ in het ziekenhuis; zeker kan zg er niet, hoe zuinig zij ook is,
. zooveel van over sparen, dat zij jaarlüks voor haar vacantie
of als zu ziek is, overspannen of moe, een paar weken naar
, buiten kan gaan (in de meeste ziekenhuizen strekt zich de zorg
der directie voor haar personeel niet tot dat punt uit), laat staan
om er genoeg van over te leggen om later, wanneer zg te oud
· of te zwak is geworden om langer te werken, zelfs bekrompen
` van te leven. Wij meenen dat alleen in Amsterdam de verpleegster,
j na een zeker aantal jaren diensttijd, recht heeft op pensioen
(welk pensioen dan nog altijd juist genoeg is om niet onder de
bedeelden te kunnen worden gerangschikt). In andere gemeenten
en in de meeste prive ziekenhuizen (een enkel ziekenhuis uit-
gezonderd) moet de verpleegster of de hoofdverpleegster maar
van haar luttel overgespaard penningske zien rond te komen
j wanneer zij niet meer kan werken.
j Wanneer de verpleegster een goede opleiding heeft ontvangen,
wanneer de verpleegster en ook de hoofdverpleegster bekwaam
¥ s

jr
jl
1