HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 28

JPEG (Deze pagina), 963.06 KB

TIFF (Deze pagina), 8.96 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

li
. l'?
ï j¢~

’!
i II 26
navraagt, in hoeverre de verpleegster, wanneer zij tegenwoordig
. : het diploma als bewijs van bekwaamheid heeft gekregen, inder-
daad gerechtigd is om zich uit te geven voor een verpleegster
T; die de verpleging van alle ziekten op zich kan nemen, dan moet
men tot de overtuiging komen dat het eigenlijk ongehoord en
jj onverantwoordelijk is, zooals de deskundigen, zij die zich met de
opleiding der verpleegsters belasten, hun taak opvatten. ’t ls 3
toch een groote zeldzaamheid dat een verpleegster, wanneer zg d
examen gaat doen, een tijdlang op alle afdeelingen van het
e ziekenhuis is werkzaam geweest; ’t is een uitzondering dat de 1 ‘
ïï i verpleegster, die zich in de particuliere praktijk begeeft en die
gediplomeerd is, kennis heeft van en kennis heeft gemaakt met
rl? de groote groepen waarin men het menschelük lijden zou kunnen
rangschikken: interne ziekten, chirurgische ziekten, vrouwen-
lg v` ziekten enz. Nogmaals, men vrage er verpleegsters naar!
hj, Hoevele zijn er niet en worden er niet gediplomeerd, die het
l; gj grootste gedeelte van haar verblijf in het ziekenhuis op een
zelfde afdeeling hebben doorgebracht; hoevele zijn er niet, voor
i j wie een of meer afdeelingen vreemd blijven; hoevele zijn er niet,
rär . die nooit op een kinderzaal, nooit zenuwzieken, nooit kraam-
vrouwen hebben verpleegd en die toch in de particuliere praktijk
gaan, met een diploma als bekwaamheids­bewijs, waar zü moeten
kunnen helpen in alle mogelijke gevallen. En hoevele verpleegsters
fl geven zich niet uit voor de verpleging van speciale ziekten en
aandoeningen, zonder daarvan ooit een speciale studie te hebben `
gemaakt, alleen daartoe gerechtigd door het diploma, dat voor
i' allen het toppunt der wenschen, voor de meesten het opluchtend E
p uitgangsbewüs uit het ziekenhuis is, voor velen het treurig bewüs
hoe men met weinig weten, weinig intellectueele ontwikkeling, .
j` met weinig vakkennis, in de ziekenverpleging tot volleerd ver-
Q pleegster kan worden gestempeld, voor sommigen een aansporing
` ll om te trachten verandering in de bestaande toestanden te brengen,
' een bewijs te meer voor het verregaand onvolledige van de op-
leiding en voor het onbekwame der deskundigen.
Een verblijf van drie jaar als externe in een ziekenhuis, zal
maken, dat de externe, met werkdagen van acht uur, bekwaam
je