HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 22

JPEG (Deze pagina), 943.42 KB

TIFF (Deze pagina), 8.95 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

W en ~ ww e . ~ _ r . , ii ___inA_ WT, ,ï_g_
T!
< E
I ‘
20 ` J
i verpleegster, de directrice, de evenwaardigen, de gelijken van den ·
geneesheer worden geacht. Er is geen enkele reden waarom dit
pi niet zou zijn! VVaar men beschaafde, ontwikkelde, voelende, 4
geneesheeren vindt, zal men in de toekomst (men vindt ze
immers nu ook al, al zijn zij in de minderheid) evengoed be-
lg !’ schaafde, ontwikkelde, voelende verpleegsters en hooidverpleegsters _, _
. kunnen vinden. Terwijl er geneesheeren zijn, die niet meer weten
dan hun vak, die tot het medisch proletariaat tot aan hun dood `
f' zullen blijven behooren, daar zal men misschien even minder- j
j, , waardige verpleegsters nog in de toekomst vinden, maar waar-
schijnlijk zullen deze verdwijnen, omdat bij haar opleiding de
° 1, gevoelszijde in het oog zal moeten worden gehouden, haar takt
, i ontwikkeld, de zachtheid en het meêgevoel zullen worden aange-
kweekt, wat bij de opleiding der aanstaande geneesheeren nooit
geschiedt. · »
"i Nogmaals, er is geen enkele reden waarom geneesheeren zich
ij hooger zouden achten, waarom zij zich van een ander maaksel ’
moeten voelen, van een hoogere beschaving dan de verpleegsters. !
Men vergelijke de evenwaardige en niet zij die aan de twee polen
staan! Waar de verpleegster niets of slechts een zeer klein deel j
j van de wetenschap van den geneesheer weet, weet de geneesheer Kg,
gs niets van de wetenschap der verpleegster of heeft hij er maar i
§ een zeer klein vermoeden van! Een goede verpleegster en een j
goede geneesheer zijn evenwaardig, staan gelijk! De geneesheer
er vergete nooit, dat, waar hij met de leiding van de behandeling
è is belast, de patient, zooals Mnrmntsonn het uitdrukt, 233/4 uur van
den dag door de verpleegster behandeld wordt; dat de patient "?
i dikwijls meer aan zijn verpleegster dan aan zijn geneesheer te i
danken heeft en, in het mooiste geval, aan beiden evenveel
verschuldigd is. ‘
Waa1‘ in den medischen stand het verschil tusschen chirurg
en geneesheer is verdwenen; waar men, na lange jaren, eindelijk !
[ is gaan inzien, dat de chirurg niet de mindere is van den ge- _ 1
«­ neesheer maar zijn gelijke, daar moet ook eindelijk gebroken j
gi;) _ worden met de opvatting van stands- en beroepsverschil tusschen i
medicus en verpleegster. Dit kan alleen dan geschieden, wanneer t

i