HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 21

JPEG (Deze pagina), 956.41 KB

TIFF (Deze pagina), 8.97 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

l
.. . 19
{ Echter zijn deze dingen niet genoeg om een goede verpleegster
j te vormen. Al zou een verpleegster, en zelfs een hoofdverpleegster,
·2 alle voorschriften van FLonnNcn Nrenrrnennn (die veel te weinig
, gelezen en bestudeerd worden) uit ’t hoofd weten en zelfs in
Z _ praktük brengen, dan nog zal zij geen goede verpleegster zgn of
.­ , een goede hoofdverpleegster worden, wanneer het gevoel, het fijn
Fà~ gevoel ontbreekt.
i Want goed verplegen is voornamelijk een gevoelskwestie!
Chronische zieken, ernstige patienten, zij die, behalve onder de
{ ellende van hun lichamelüke kwalen, ook gedrukt worden door
moreel lüden, door zorgen over zich zelf en over hun omgeving,
in een woord, alle die lichamelijke en geestelijke, die lichame­ .
lijke of geestelijke hulp behoeven, zijn op den duur meer gebaat
door meevoelen, door meeleven van haar die ze verpleegt dan
door allerlei handgrepen en theoretische of praktische kennis.
‘ Meêleven, meevoelen nu, leert de verpleegster in een ziekenhuis
niet, op dit alles let de hoofdverpleegster (behoudens heel groote uit-
" zonderingen) in een ziekenhuis niet, omdat ’t niet kan, omdat
à ’t onmogelijk is, omdat de opleiding niet deugt en omdat, wanneer
de opleiding wel zou deugen en men de verpleging zou opvatten
W. in den zin als wij hier hebben gezegd, de inrichting der zieken-
huizen van dien aard is, dat zulke opvattingen niet tot haar
. recht kunnen komen.
’ Niet alleen echter deugt de inrichting der ziekenhuizen niet,
j maar de geheele opvatting omtrent het beroep van verpleegster,
iinantieel, sociaal en moreel! Waririeer men in die opvatting
,` verandering wil brengen en er voor zorgen, dat daarin verandering
P komt, moet men de vooruitzichten van het beroep zoodanig
maken, dat een beschaafde vrouw zich er aan zal willen wijden, .
_ omdat zij er een toekomst in vindt, omdat zij het een beroep voelt
Q dat, naast de onaangenaamheden, zooals die aan elk beroep zgn ver-
‘ bonden, groote voldoening geeft en gelijkstelling met andere
i _ beroepen.
_ Dit laatste is tot nog toe niet het geval. Hierboven hebben j
E wu den vicieusen cirkelgang reeds aangegeven die daarvan oorzaak
1 is. De toekomst moet en kan zijn, dat de verpleegster, de hoofd-
`
l