HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 17

JPEG (Deze pagina), 956.56 KB

TIFF (Deze pagina), 9.03 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

I

15
integendeel, met den grootsten lof gesproken wordt, pleit alleen
voor de waarde van zoovele verpleegsters!
Wie maar eenigzins op de hoogte van wijkverpleging is, zal
moeten toestemmen dat ook daarvoor de opleiding, zooals die ii
tegenwoordig in de ziekenhuizen geschiedt, niet deugt. Zeer
verstandig laat men dan ook bij het examineeren der verpleegsters,
g een onderzoek naar haar bekwaamheid en geschiktheid als wijk-
verpleegster achterwege! En er is niet zoozeer een voldoende
i kennis van anatomie of physiologie noodig om een geschikte
wijkverpleegster te vormen, dan wel, naast de vakkennis in
engeren zin en ten minste eenig begrip van armenzorg en van
sociale verhoudingen en toestanden, zoowel theoretisch als prak-
" tisch weten van huishoudelijke bezigheden, ziekenkost koken,
naaien, verstellen enz. en vooral zich leeren helpen en behelpen
A onder omstandigheden waarin men geen handdoeken in overvloed
heeft, waarin de wolken watten niet maar voor het grüpen zijn, ‘
waar niet altijd een geneesheer of een hoofdverpleegster gereed
_, zijn om te raden of in te springen, maar waar men gedwongen
is zelf en zelfstandig te handelen, dikwijls op eigen gezag in te
grijpen en op eigen verantwoording een besluit te nemen en
waar men enorm veel takt, veel menschenkennis en vooral een j
groote mate van gemoedsbeschaving en ontwikkeling moet
bezitten. .
Voor de wijkverpleegster is, meer nog dan voor de particuliere
verpleegster (die toch meestal onder meer ontwikkelde menschen
verkeert) zeker hoognoodig, dat zij leert opmerken, dat zg leert
zien welke verschijnselen zich bij den patient voordoen, om,
zonder daarom een diagnose te maken (het spook waarmee
zoovele geneesheeren altijd boemannen), den geneesheer op de
hoogte te brengen; dat zij precies, klaar en duidelijk den .
` geneesheer haar opmerkingen kan meedeelen en kan vertellen .
waarin de zieke van een gezond mensch afwijkt. Men leze
daarover wat Dr. PAUL Jnoonsonn, de hooggeschatte medewerker
­van Nosokómos, daaromtrent schrijft in zijn ,,Fiirsorge auf dem
Gebiete des Krankenpflege-Unterrichts"!
Vreemd klinkt het misschien, wat wij hierboven hebben gezegd,
al
www? ·· i