HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 15

JPEG (Deze pagina), 954.68 KB

TIFF (Deze pagina), 9.00 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

13
meiden geen lichte katoentjes en mutsen meer dragen, maar
dat zij blootshoofds gaan, gekleed in blauwe verpleegstersjaponnen.
Zooals reeds in den 1811 jaargang van N osokómcs 1) is opgemerkt,
moeten de veranderingen in de wüze van examerrafleggen (voor
een Staatscommissie, Staatsexamen), noodzakelijk gepaard gaan
` met een verandering in de opleiding van het verpleeg-personeel.
` Noodzakelijk is die verandering, omdat de opleiding, zooals
zh nu is - zelfs waar zij, onder de bestaande omstandigheden,
zoo goed mogelijk gegeven wordt - te eenzijdig en te onvolledig is.
Eenzüdig, omdat de particuliere- en de wijkverpleegster alleen j
· leert hoe men in een ziekenhuis verpleegt (de eischen aan beiden
gesteld nu verschillen uitermate); onvolledig, omdat de opleiding
dezelfde is voor de particuliere verpleegster, de wijkverpleegster,
de hoofdverpleegster en de directrice, vier rubrieken waarvan ‘
de werkzaamheden nog al veel verschillen.
Immers, waar het voor de aanstaande directrice en voor de
hoofdverpleegster absoluut noodig is, dat zij b. v. door en door
bekend zijn met ziekenhuisverpleging en de inrichting van een
ziekenhuis, terwijl voor haar bekendheid met de eischen en j
omstandigheden der particuliere verpleging van minder belang is,
is juist bekendheid met deze laatsten voor de particuliere ver-
` pleegster van het meeste gewicht, heeft zh de speciale ziekenhuis-
gewoonten niet noodig en zijn deze zelfs meestal voor haar
ongewenscht. Zij heeft alleen het ziekenhuis noodig om er de Z
gewenschte vakkennis, ondervinding en handigheid op te doen. Over
de a. s. wijkverpleegster wordt bij de opleiding nooit gesproken,
er wordt zelfs niet aan gedacht!
_ Dat de omstandigheden, waaronder zij, die zich aan de ziekenhuis- ' j
verpleging willen wijden en zij, die zich mettertijd in de particuliere- ‘ _ .
J of in de wijkverpleging willen begeven, moeten worden opgeleid,
nog al verschillend dienen te zijn, is zeer gemakkelijk te begrüpen.
Behalve wat haar vakkennis betreft (waarvoor eenzelfde opleiding
als voor de ziekenhuisverpleegster kan dienen), moet de aan-
staande particuliere verpleegster, zooveel mogelijk (voor de
') Zie Examen Ziekenverpleging door J. H. H. Srnsrnor. Nosokómos, le Jhg.
d. 400. J
i