HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 12

JPEG (Deze pagina), 883.31 KB

TIFF (Deze pagina), 9.01 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

s ä ' o
)Qïï_` ·1o
meer voldoet aan de eischen die vrouwen meer en meer, en te
ri recht, aan haar opleiding stellen, alles zoo laten verloopen, dat
de verpleegsters zelve gedwongen werden de zaak ter hand te
nemen en voor haar beroep en voor zichzelf op te komen.
jl Uit dien drang, uit die toestanden is ,,Nosokomos" geboren!
Als reactie op de erbarmelijke verpleeg-toestanden, is de wil
il.; opgestaan voor een betere opleiding, een betere behandeling, een Q
hooger appreciatie, een beter georganiseerd beroep!
De drie eischen waaraan voldaan moet worden, wil men het
beroep van verpleegster vervormen tot een beroep evenwaardig
Q met andere intelleetueele beroepen, zijn vakkennis, intellectueele
¥ï = ontwikkeling en beschaving. l
,_"iv ' Vakkennis en intellectueele ontwikkeling moeten gevolgen zijn
gi, _ van de opleiding. De beschaving (waartoe reeds een tamelijk mate
ik van intellectueele ontwikkeling behoort) moet de aanstaande
gr verpleegster reeds verkregen hebben voor haar opleiding begint,
maar moet door en tijdens haar opleiding onderhouden worden. "
in « '’ ' De drie eischen hangen met elkaar samen, zijn met elkaar innig
verbonden, kunnen (voor een goede verpleegster) niet van elkaar
worden losgemaakt.
,°i.‘ ë; Dat zij vakkennis heeft, wie zal deze eisch niet willen stellen!
De vraag is alleen, hoever die vakkennis zich moet uitstrekken,
welke de beste methode, welke wüze de beste is, om haar die
vakkennis te geven.
Wanneer wij nagaan hoe de opleiding der verpleegster nu is,
met hoeveel kennis toegerust zij haar diploma krijgt, met hoeveel
jy kennis van haar vak zij de particuliere praktijk ingaat, dan kunnen
wij ons niet verwonderen, dat er in de particuliere praktijk zoo
dikwijls door geneesheeren wordt geklaagd, dat de meeste ver-
pleegsters niet voldoen aan de eischen die men aan een goede
verpleegster mag stellen. Meer nog, vooral in de particuliere
praktijk, zijn de klachten omtrent haar optreden als beschaafde
ll; en ontwikkelde vrouw!
Zelfs wordt over haar wijze van optreden nu en dan geklaagd
in de ziekenhuizen, wanneer het toeval wil dat zij een hoofd-


­F
gi

`täär