HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 769.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

Z 4 ä +
êlëlllêlëi j@S+ e
Wanneer na langdurige droogte eindelijk eens een
flinke bui loskomt, loopt de groote menigte naar
binnen en sluit alles af. Die regen is niet alleen
‘ voor de aarde, maar ook voor mensch en dier. Alle
natuurlijk gevoede menschen moesten dan naar buiten
loopen ..... Wind is ook zoo heilzaam voor hen,
en nog zooveel meer dat zij ontvlieden en waarvoor
zij zich dekken en afsluiten ...... _
[riet, Maar zü vliegen hard uit om te mogen bijwonen
een voorstelling van de Wagnervereeniging einde Mei,
bü een meer dan vunzige menschenlucht in de
benauwde Amsterdamsche stadsschouwburg. Ieder
bezoeker is dan sterk onder den invloed van trans-
piratie en uitwaseming, en na de pauzen weder
binnenkomende, krijgt men steeds het gevoel van
,,Klein Duimpje en de Reus" ik ruik, ik ruik
menschenvleesll - Bovendien exelleert een Wagner-
vereeniging uitvoering, ook te dien opzichte, meer
_ dan andere, omdat de zaal dan propvol is en meer-
· malen gedurende twee uren opgesloten zonder een
enkel deurtje open.
Kan een alleseter het in zulk een atmosfeer óók
nog wel uithouden, ik vermoed dat een doorvoed
rein belichaamd planteneter daarin alle kans heeft
van hoogst onpasselük te worden. Iemand die nimmer
drinkt of rookt wordt reeds onpasselijk na een glaasje
jenever of een sigaret. Op een bevlekt kleed doet A
ï· ’n enkel vlekje meer geen kwaad, maar een rein
i. kleed wordt er door bedorven.
l In zulk een menschenophooping kunnen vele zco