HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 843.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

l 5
‘ Wellicht zou Jezus, thans levende, daarbij gevoegd
. hebben ,,hetgeen gij rooken zult" (Havana, manila,
Amersfoort, etc.) - Er zgn menschen die even-
veel behoefte hebben aan tabak als aan eten en
drinken.
. Maar ik zeg U de spreuk der toekomst, en die
_ toepasselijk geweest moet zijn in lang vervlogen ver-
geten tijden, lang vóór Jezus Christus. ,,Zijt niet
. bezorgd voor Uw leven hetgeen gij eten zult! -
Vraag de aarde!
Alles wat de bodem waar gü leeft wil en kan
voortbrengen kunt gü nuttigen! Wat de bodem
niet wil moet gn ook niet willen! en wat de aarde,
op of in zich, voor u bewaart in natuurlrjken staat,
zal ook goed zijn.
,·.,g Bekommer u niet te veel om de boeken, die u
` leeren van procenten eiwit, vetten, zetmeel, enz. enz.
Volg zooveel mogelijk de seisoenen en eet zooveel
mogelijk maw en rijp. Alle levenskracht wordt door
vuur gedood. De natuur zorgt in_ dejuiste seisoenen
voor de passende spijzen. Zie in de lente de aard-
. beien die u na de winterkosten weder verfrisschen en
ontvetten, daarna evenzoo de kersen, bessen, etc;
totdat in de warmste maanden Augustus, September,
j de watermeloenen, vooral de heerlijke (zoozeer ge
vreesde) komkommer en de druiven ulaven, om
. tegen het najaar u in den vorm van noten de vetten
‘ te verschaffen voor de wlnterkoude, en de appelen
U rijkelük voedsel brengen.
Eet dus in het Noorden liever niet rijst, en ge-
bruik in de tropen minder het graanproduct van het
_ Noorden. Europeesche olieen zullen U in het Noorden
beter bekomen dan cocosolie, en omgekeerd.
­ En als u eenmaal tot die natuurlijke voeding, de
{Q. absoluut plantaardige, zult zijn overgegaan dan heb i
ik u nog zooveel, zoo heel veel, te vertellen wat
l daarmede in verband staat, maar dat geheel doelloos