HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 875.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

1 4
absoluut plantaardige voeding méér kwaad dan goed ‘
kunnen doen), zün gevolgen die van zelf voortspruiten .
( en zich ontwikkelen uit de natuurlijke voeding, dat
is ,,de voeding door het plantenrijk met uitsluiting
van alles uit het dieren en delfstoffenrijk." -
, De wereld wordt beheerscht door den eenigen .
aartsduivel en zijn saters, en deze zijn ,,het Keuken- .
zout" dat de grootste kwelduivel op aard is met
daarnaast en onafscheidelük de saters üdiérlvjk »aoedseZ"
‘ 611 ndrcmk". -
Met drank bedoel ik niet uitsluitend sterke drank
(jenever etc.) maar drinken in algemeenen zin. -
Ik acht een glas jenever niets erger dan al dat
andere geslobber.
De normale mensch, zonder zout en dierlük voedsel,
drinkt niet! neen, zelfs al dat geslobber spoelt zün ;·.,·g
natuurlijk speeksel weg!
In de dampkringsvoohten (buitenlucht) vindt de
mensch al wat daarvoor noodig is, en daarom ook
was de uitlating van een medicus dezer dagen tot
mij onjuist, die vermeende te mogen beweren, dat
ik op Java het ,,niet drinken" niet zou kunnen ~
volhouden. Ik ben overtuigd dat juist Java met zijn ‘
overvloedig vochtige dampkring een bij uitstek geschikt
klimaat daarvoor is. Het ,,niet­drinken" begint mü j
zoo büzonder aan te staan, dat ik zelfs een tegenzin
krüg van soepen en meer verlang naar drooger voedsel.
Ook sinaasappelen zgn mü dikwüls te sappig en voel ‘
ik meer voor noten en appelen. Sedert ruim 7
maanden heb ik niets gedronken!
Dorst is een verschünsel van abnormaliteit! Een
gezond mensch heeft geen dorst en verlangt geen _
geslobber! Krijgt ten slotte een tegenzin van drin-
ken! .... Eetlust is een bewüs van gezondheid! _
Maar, wat te eten? Jezus heeft het reeds op den U.
berg gezegd ­- züt niet bezorgd voor uw leven
hetgeen gg eten of drink.en zult! l