HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 772.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

l
A li ‘
ht l^OpOllOl'f1l@+
F Ik hoorde van ,,de Kunst om gezond en gelukkig
Q te leven en ziekte te voorkomen," en ik oordeelde,
` dat een gelukkig leven als regel een gevolg kan zgn
van een gezond leven, en dat een gezond leven is
,,een leven zonder ziekte. De kern is derhalve" de
kunst om ziekte te voorkon1en."
Professor Pel zal het ons leeren!
Zgn hart en zgn ziel willen zoo gaarne!
Der rnenschheid hulp verleenen en edele raad schaffen!
We zouden dus slechts den raad van den meester
ik hebben te volgen en hem te gehoorzamen om gezond
- en dus een groote kans van gelukkig ~­ te kunnen
zgn en ziekte te voorkomen.
Was der Meister nicht kann,
verrnöcht ’es der Knabe,
hatt’ er ihm immer gehorcht?
Ik geloof niet dat wg van Professor Pel die kunst
kunnen leeren niettegenstaande zijn eerbiedafdvvin·
gende geleerd/Leid.
Integendeel! Ik geloof dat Professor Pel niet weet
l wat een mensch doen moet om ziekte te voorkomen.
1 Ik heb geen geloof in zgn wezfeme/mp, m. a. W.
g ik hecht, dat Wil zeggen voor mg en mgne natuur-
l genooten (planteneters), geen Waarde aan de medische
1 Wetenschap om een ,,EuZ>wtiek" aan te nemen die
A het gevolg is van Waarnemingen op de mensohheid
zooals die bestaat, in alle hare onreine, onnatuurlgke
en onmenschelgke gebruiken zonder ze onvoorwaar-
delgk te veroordeelen, in hoofdzaak wat de voeding
· betreft; -­ en voeding acht ik hoofdzaak. Al ’t andere,
ya, als waterbehandeling, luohtbad, minder en doelmatiger
‘ · kleeding, diverse natuurgeneesvvgzen (die zonder