HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 620.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

23
Ja! Mama’s zienerblik gaat zoo ver, dat Jantje
zelfs niet bang behoeft te zün voor de olifanten in
· den dierentuin.
Jantje moet niet bang zijn voor beesten, ze doene
je immers niks!
· .... Maar wel wordt Jantje telkens op ’t
hart gedrukt om op straat toch vooral nooit mee te
gaan met heeren of dames wanneer ze hem mochten
aanspreken. Beter nooit antwoord geven! altijd maar
recht doorloopen l
.... Het wil er bij Jantje nog niet recht in
waarom dames zooveel gevaarlijker zijn dan olifanten.
,... Misschien komt de tijd ook nog wel
eens dat menschen evenmin gevaarlijk zgn . .
Wanneer ze geen zout meer zullen slikken. .
Intusschen heeft dr. Nieuwenhuis in het hartje
van het ons onbekende Borneo het Nederlandsch ge-
zag trachten te vestigen, en als man van de Wete-
schap en Mensa/ienvriend als eerste Begeeringsdaad,
in het belang en tot heil van de bevolking, aldaar
gevestigd een ,
Zoutpalïhuis ! 2
Aivisïrnnnnixi, Maart, 1902.
nl