HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 767.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

e
gl
l
g, 22
,, van ouds het zoutgebruik vermeden werd als de
jj oorzaak van drinken en dronkenschap.
kçl Dat bij het joodsche volk zooveel minder dronken- ·
fr schap voorkomt is dan ook niet een bewijs van
ä ` meerdere braafheid maar staat in verband met de
l voeding.
j De menschen lusten hun eieren, vleesch, visch,
niet zonder zout. Wel een bewüs dat de mensch
§ niet een ware eter van dierlük voedsel is, want de
ware vleescheter in de Natuur (verscheurende dieren)
eten raauw en zonder toevoeging van zout.
Q Zout is met en naast het dierlijk voedsel genot-
I, middel.
;»‘ In water, koffle, thee, zou men geen zout lusten.
‘ Men zou dat zelfs walgelük, misselük noemen; en
toch herinner ik mü als kind zeewater te hebben
J moeten drinken; de eerste maanden met tegenzin, ·
l maar later melde ik ’s morgens bij ’t ontwaken naar
j_ mijn glas zoutwater. ­- Zout is de duivel!
E Aan hen die strüden tegen het gebruik van alcohol
en bonden vormen tot afschaffing van sterken drank.
X ,, Span toch Uwe paarden niet achter den wagen.
V ,,Nach eitlen Fernen forschtest du
g ,,doch was zunachst sich dir fand =
, ,,was dir nutzt, fiel dir nicht ein. l
Q Alleen in de plantenvoeding ligt het heil van het
komend geslacht. Geen beter en heilzamer middel
om den drankduivel te bedwingen en te bannen dan ·
{ afschaffing van keukenzout en verder van alles wat
j daarmede onwillekeurig samengaat.
j Jantje moet niet zoo kinderachtig laf zrin!
ë Jantje is al zoo’n groote jongen!
Jantje moet niet bang zgn voor honden, ganzen, ‘
pelikanen! I