HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 817.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

21
200 liter wijn. 1000 kopjes thee.
200 fl. mineraalwater. 300 liter melk.
300 glas likeur. 600 glas bitter.
300 ,, cognac. 300 ,, whisky. ,
200 liter water. 500 ,, portwün.
Alles ontsteking en slooping-materiaal!
Wanneer iemand gehee1­onthouder wordt en dan
dagelijks, in plaats van een of twee glaasjes klare of
' ‘ bitter, eenige glazen melk zal drinken, dan feliciteer
ik hem niet met zijn veranderde leefwijze.
­ Alcohol is zeer zeker absoluut onnoódig voor den ·
` mensch, maar een matig gebruik daarvan acht ik toch
nog altijd minder nadeelig dan al dat beestenspul.
Een zeer matig gebruik van alcohol kan voor iemand
die het gaarne en met smaak drinkt geheel onscha- `
delijk zün, maar een voortdurend gebruik van dier­
lijke producten, in welken vorm ook, blijft voordurend
een kans op gevaar. - Nagenoeg alle menschelijke
ziekten en kwalen zijn de directe of indirecte gevol-
gen van de voeding met dierlijke producten. - Geheel-
onthouding van dierlijk voedsel sluit nagenoeg alle
kans op ziekte uit, en is tevens het heilmiddel om
zieke en zwakke lichamen weder gezond en krachtig
, te hervormen.
Toch is geheel onthouding van alcohol in alle opzich-
ten aanbevelenswaardigl
F
Onze spüzen worden bg het kooken toebereid om
ze srnakelijker te maken met zout of suiker.
j De Israeliten maken minder gebruik van zout en
bereiden vele spijzen met suiker. Daarom is de '
zoete joodsche keuken ongenietbaar voor een zout-
proever. Dit oud joodsch gebruik geeft mg te
denken en berust mijns inziens op wijsgeerige grond-
l _ slag. Het mag voor ons als bewijs gelden dat reeds