HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 842.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

ë' r
jl
20
l
Het antwoord daarop zult ge u zelf kunnen geven
zoodra ge eens eenige maanden meer natuurlük geleefd
jj zult hebben, en uw lichaam zult hebben onthouden
van drank in algemeenen zin, en, om nader te ver~
§ duidelüken, zonder nuttiging van alle reeds hiervoren
j genoemde voedings- en genotmiddelen - die de
je planteneter niet gebruikt.
jl Jeuk en dont moet de mensch trachten te vermijden,
jj dan zgn k»·uZ:·Z>en en drie/e­m ook overbodig, terwijl
l in normale toestand elk begin van droogte in de _
keel te herstellen is met wat vruchten, raauwe 1
j­ worteltjes, komkommer enz.
Men spreekt van menschen die verslaafd zün aan _ ‘
drank en drinken. Welnu het omgekeerde heeft ook
E plaats bü normale menschen, die verslaafd raken aan
1 niet-drinken, en die, na eenige maanden onthouding,
hoe langer hoe meer naar ’t absoluut droge gaan
verlangen.
De natuurlijke leefwijze die ik volg, wat de voeding
g betreft, geeft mü te nuttigen groenten, granen `en
vruchten, daarbij onthoud ik mij van keukenzout en
specerijen, en bovendien drink ik absoluut niets.
Het moet dunkt mij voor de wetenschap niet van
j. belang ontbloot zgn nader kennis te maken met de
gevolgen dezer leefwüze en zoo noodig gepaste waar-
Q nemingen te doen vergelijkenderwüze met onder i
è dezelfde omstandigheden levende alleseters. Men mag [
. aannemen dat menig alleseter, die er zoogenaumd
lekker van leeft, behalve de groenten, granen en F
j vruchten, die ook hü evenals de planteneter nuttigt,
bovendien nog nuttigt in een jaar tijds circa
1000 eieren, ]
. 100 K°. vleesch, | alles met de
l 100 ,, visch en gevogelte, j noodige azijn, zout,
V 40 ,, boter, | peper, mostaard.
jj 30 ,, kaas, j
300 liter bier. 600 kopjes kofüe. _