HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 774.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

19
tijdig verliest? Ik heb een sterk vertrouwen in het
betere wanneer men drinken en al dat watergeknoei
in den mond.kan nalaten, dus, geen pünen en steeds,
tot in ouderdom, een stevig gebit.
Mün advies aan natuurlük levende menschen is
daarom ,,onthoudt u!" .... Maar ik zou dit advies
niet gaarne geven aan alles eters en drinkers, die
zoovele uren ’s nachts doorbrengen onder wollen dekens
in gesloten slaapkamers, na een dag van maaglading
in den vorm van vleesch, visch, vogels, eieren, boter,
kaas, melk, zout, azün, koffie, thee, chocolaad, bier,
wijn, bitter, cognac, likeur, whisky enz. Hen weet
‘ ik niet te raden!
l Mevrouw! Wat doet u als u geen jeuk hebt?. . .
Wat is dat nu voor ’n malle vraag? daar kan
ik niet veel op antwoorden! ....
Welnu mevrouw! Wat doet u dan wanneer u
wel jeuk hebt? ‘
Ja! dan krab ik me, en ook soms krabt mün man
me wel . . . Jeuk in gezelschap is erg lastig, en
dan krabt men natuurlijk zoo geheel ongemerkt dat
niemand er erg in heeft!
j Alles juist! Jeuk is iets abnormaals. Een gezond
ll mensch in absoluut normalen toestand heeft geen
A jeuk! . . ~ .
Demi is jeuk! -­ jeuk in de keel! ....
Een gezond mensch, in absoluut normale toestand
heeft geen jeuk in de keel, heeft geen dorst, en dus
ook geen behoefte en drang om te drinken. Dorst
wordt opgewekt en gemaakt, in hoofdzaak door zout
en door langdurig verblijf in drooge lucht, b.v. ’s winters
in gestookte vertrekken. .....
En de nieren dan? zult ge vragen, op gezag van
hetgeen ge daaromtrent altijd gehoord hebt van uwe
E geneesheeren ! .....