HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 790.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

i 15
l ...... en dat alles is zeer begrüpelük ..... Het gros
, . van de gestudeerde jongelingschap zijn gewone men-
? j schen die onmogelük bij machte zgn dat enorm
' ­ kwantum geleerdheid te verwerken en met oordeel
i . .. ,,
_ g te gebruiken. Ze moeten zoo ontzaglgk veel leeren,
’ dat de meesten toch eigenlijk van alles nagenoeg
niets weten. - Daarbü komen dan tegenwoordig de
specialiteiten die alles willen leeren van iets en ten
i slotte niets meer weten van al ’t overige; en waar
alle liehaamsdeelen met elkaar in absoluut verband
j staan, moet men van alles weten om dat iets te kun-
i nen beoordeelen.
a Wie alle geleerdheid moet weten, weet ten slotte
, niets, maar wie van ’t andere geleerde niet Weet, kan
l ook niet van ’t eene weten.
Slechts enkele geniale mannen kunnen zich ver-
heffen en behouden hun logische denkkraoht, die bij
? de meeste medici, door afstomping ten gevolge van
overlading, verloren moet gaan. Een geniaal medicus,
die ook als logisch denker uitmunt, is dan ook een
j superieure verschüning.
Een man als professor Stokvis die behalve zijn
g machtige geleerdheid ook schittert door zijn helder
logisch verstand, artistieken aanleg, oratorisch talent en
f - veelzijdige bekwaamheid, is een grootsche verschijning.
"il Op welk gebied ook hij een oordeel geeft, altijd
D vindt men terug den man van hart en verstand en
; i van logisch - gevoeld - begrip.
Altüd het juiste woord geestig - juist -­ gedacht!
ä .... Toujours le mot, la pcinte!
J ..... Oui, la pointe, le mot! ....
,,Et je voudrais mourir, un soir, sous un ciel rose,
? ,,En faisant un bon mot, pour une belle cause!
i .
i Stokvis blijft voor mij ,,de klassieke held."
té De medische studie duurt circa S jaren, gedurende
l