HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 842.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

li 14
niet zeggen ,,scheer of knip je hoofd kaal" zooals in
de latere jaren een soort mode schünt te zijn; doch
· wel ,,onttrek uw natuurlük hoofd (von Locken das T
` Haupt umstrahlt, vvie uns Meister Dürer gemalt) niet g
i aan licht en lucht. Broeiing maakt het hoofd en ` E
haar ziekelük. - De mensch heeft het haar noodig
ii. in zomer en vvinter, tegen vvarmte en koude. -­
' Eene natuurlijke bescherming en dekking van hersens,
hals en schouders. ­- Veel knippen is als het veel
snoeien en toppen van planten en boomen; - het
bevordert fe veel den groei en daarmede een vroeg j
afsterven - kaalheid. Op een kortgeknipt hoofd
j kunnen de onreinheden eerder tot de huid doordringen g
` en de haarvvortels aantasten. Dit is niet zoozeer het J
geval bij lang haar dat met een enkele kamming of j
borsteling reeds gereinigd is, tervvül stof en onreinheid
nog niet is doorgedrongen. l
E ·Men vindt voor dit alles ook een bevvüs in het i
‘ feit dat mannen meer sukkelen met de haardos dan f
vrouwen.
Evenals hersenlijden op het geheele lichaam invloed
heeft, zoo zal ook bg een natuurlüke hersenbescherming
_` het geheele lichaam daarvan profiteeren en veel meer
ji kunnen verdragen. - Zoo zal ook de bescherming
van halsaders en schouders dezelfde gunstige invloed
Q bevorderen. Steeds blootshoofds dat is het xvare!! og
Ik zou er Wel eens wat meer van Willen vveten! . . .
, Het interesseert me bijzonder! ......
=Ik begin veel voor die richting te gevoelen! .....
Meer dergelüke uitlatingen en oordeelvellingen j
· worden inü gezegd door geneesheeren, en ook hoorde
~ ik een rondborstige uiting daarnaast, eveneens van j
j een medicus, die mij verklaarde dat geneesheeren,
zelf ziek zijnde, dikvvüls voor de groote moeielijkheid Q
staan der keuze aan vvien van de collega’s ze hun
eigen lichaam toch wel het liefst zouden toevertrouwen ,
El ‘